Den vědy FF UK 2014

Domů

Program

Přednášející

Pro účastníky

Výstava

Fotogalerie

Záznam přednášek

Den vědy FF UK, 26. března 2014

Den vědy pořádaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze má již několikaletou tradici. Chceme ukázat, že na naší fakultě se jen „neučí“, ale že jde o pracoviště s výjimečně kvalitním badatelským profilem, kde výuka i věda tvoří jeden celek.

Letošní třetí ročník má téma „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Téma odráží každodenní prostupnost reálného světa s vizemi a idejemi, které jsou ve svém důsledku stejně reálné jako hmotný svět. Hranice mezi reálným a fiktivním není zdaleka pevně daná, ale představuje stále se proměňující veličinu, v níž jedno prostupuje druhým. Přílišný akcent na jedno nebo druhé – scientistický přístup k životu a sociální inženýrství na jedné straně, fanatické lpění na utopických vizích „lepší“ budoucnosti na straně druhé – nepřinesl v minulosti nikdy nic dobrého. Podobně nejednoznačný je vztah fiktivního a reálného v procesu poznání: „Tento příběh je naprosto pravdivý, neboť je od začátku až do konce vymyšlený,“ napsal v předmluvě k Pěně dní Boris Vian. Mnozí dnešní humanitní vědci se proto nebojí konstruktivistického přístupu k vědě: možná, že nenalezneme „pravdu“, pokoušíme se však nalézat rozmanitosti tohoto světa. Věříme, že to není málo.