Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018

Nový akademický rok 2017/2018 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 9:00 ve Velké aule FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 131).

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK