Studium

Anonymní studentské hodnocení výuky

eva_web_2_1280_250

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz. Na hodnocení bývá určena zpravidla doba několika týdnů. Výsledky jsou zveřejněny – včetně slovních komentářů.


HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2016/2017

do úterý 27.12. příprava hodnocení, formulace otázek vyučujícími či vedoucími kateder/ústavů
pondělí 2.1. – sobota 4.2. hodnocení studentů, provádějí ho elektronicky v aplikaci
pondělí 6.2. – čtvrtek 16.2. prostor pro reakce pedagogů před zveřejněním výsledků
pátek 17.2. zveřejnění výsledků na webu (výuka letního semestru začíná 20.2.)

VSTUP K HODNOCENÍ

 

  • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů se do 4. února 2017 můžete vyjádřit také k dalším stránkám vašeho studia:
    • ptáme se na váš názor na reformu společného základu
    • studentů dvouoborového studia se ptáme na to, jak ne/rovnocenně vnímají studované obory
    • studentů prvního ročníku se ptáme na problémy při nástupu do studia
    • ptáme se na několik věcí také studentů, kteří přijeli na FF UK v rámci Erasmu
  • Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte vedoucí studijního oddělení.

AKTUÁLNÍ POČET ODESLANÝCH DOTAZNÍKŮ:2017-01-02_15h20_06

PŘEKLAD OTÁZEK DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA 


STRUČNĚ K OTÁZKÁM NA ANONYMITU EVALUACÍ

V reakcích na stávající podobu studentského hodnocení se vyskytlo mnoho dotazů na prokázání anonymity tohoto hodnocení. Rádi bychom vyvrátili různé vámi artikulované  pochybnosti, protože důvěryhodnost hodnocení pokládáme za opravdu důležitou.

* Aplikace pro hodnocení zajistí, že po přihlášení se každému studentovi nabídnou k hodnocení právě ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané. Studenti tedy nemusí vybírat z nepřehledného seznamu tisícovek kurzů vyučovaných v semestru na celé fakultě.

* To, co student v aplikaci vyplní, se právě v okamžiku odeslání plně anonymizuje, tedy konkrétně: v okamžiku odeslání se rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Pedagog po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal; ani administrátoři databáze tuto vazbu nedokáží zpětně rekonstruovat.

* Aplikace zaznamená to, že daný student odeslal dotazník – jako když si při volbách volební komise odškrtne vaši účast. Proto víme, kolik studentů již hodnotilo a kolik se jich do hodnocení vůbec nezapojilo. A proto můžeme v průběhu hodnocení cíleně apelovat na ty druhé.

Uvítáme vaše připomínky k anonymitě hodnocení – a velmi rádi vyjdeme vstříc vašim otázkám a nejistotám ohledně zajištění anonymity. Pomohlo by potvrzení od nezávislého experta, například od některého z doktorandů ÚISK či KSOC? Nebo spíš od někoho mimo fakultu? Pomohlo by setkání studentů a zástupců vedení fakulty, kde by byly zodpovězeny a předvedeny některé procesy “zevnitř” evaluační aplikace? Nebo cokoliv jiného? Prosím, své podněty a nápady v tomto směru adresujte na mail vedoucí studijního oddělení – budeme se jimi zabývat.


VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH HODNOCENÍ

Výsledky předchozích hodnocení nejsou navzájem plně srovnatelné, před akademickým rokem 2012/13 byly použity různé dotazníky a k časově nejstaršímu hodnocení byla užita také poněkud odlišná metodika. Podrobnější popisy ke starším hodnocením najdete pod příslušnými odkazy.

 

 

Krátké technické doporučení k výsledkům hodnocení v aplikaci

Kliknutím na přednášku či seminář (řádky označené ikonou hodin) určitého předmětu se otevře stránka s podrobným hodnocením daného kurzu.

Pokud studenti odeslali k danému kurzu nějaké slovní komentáře, můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko „číst komentáře“. Zobrazí se vám tak i reakce pedagogů na tyto komentáře.

Manuál pro vyučující