Ženství ‒ ironie obce

Čtvrtý workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě.

Ženství ‒ ironie obce

Ve srovnání s muži se ženy vyznačují nižší schopností abstrakce, sluší jim to v domácnosti a jsou ztělesněním citových předstupňů duchovnosti. Proto nepřestávají hledat lásku a hodiny si dokáží vyprávět o vztazích. Ze své podstaty jsou pasivní. Přesto je dobré dopřát jim trochu vzdělání, nezapomínejme, že mají vychovávat naše děti. Hegel si za tyto názory vysloužil přízvisko „hrobník ženské emancipace“.
Fakt, že žil v devatenáctém století, zde přitom nemá velkou váhu. Své mládí prožil v revoluční době, v níž Schelling, Schlegel nebo Schleiermacher vymýšleli, jak zapojit co nejvíce žen do veřejného i osobního života. Je zde však přinejmenším jeden doklad toho, že ani Hegel nezůstal revolučním zápalem netknut. Ve Fenomenologii ducha vystupuje Antigona, která se rozchází s archetypem starostlivé matky: je agresivní, odmlouvá mužům a svou svéhlavostí vyprovokuje pád řeckého světa. Podle Hegela se jí nelze divit: Jestliže jsou ženy vyloučeny z veřejnosti, hledají si podloudně způsoby, jak svou moc uplatnit. A jak ji uplatňují? Manipulují muži, kteří se vedeni svým abstraktním myšlením upínají k principům státu, aby pak díky své naivitě podlehli ženské mafii s její sítí rodinných a biologicky podmíněných vazeb.

Cílem workshopu je rozebrat Hegelův citát právě ve vztahu k tenzím, které buduje jeho filosofie. Jak se k sobě mají tvrzení, že antická a jakákoli společnost založená na nerovném vztahu muže a ženy si padnout zasluhuje, s Hegelovým podáním ženy jako předurčené k péči o muže, děti a krb. Jak se Hegelovi daří v současné feministické filosofii? Nalézáme spojení ženy a ironie i v jiných kulturních a náboženských tradicích? A lze vůbec hovořit o „ženách“, nebo musíme připojovat jména a adresy dotyčných?

Seznam přednášejících:

doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK)
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFaR FF UK)
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFaR FF UK)
Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (ÚFaR FF UK)
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D. (ÚRS FF UK)

Workshop se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

Workshop proběhne v místnosti č. 217 na hlavní budově FF UK.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 1. 2019 14:00 - 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 217)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/663438404051074/
Organizátor
Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program