Studium

Školitel a SIS (doktorské studium)

Instrukce k vyplňování atestací doktorského studia v SIS:

 

  • Atestace vyplňuje do SIS pro své doktorandy přímo jeho školitel, popř. osoba s rolí Tajemník pověřená vyplňováním výsledků na dané základní součásti.
  • U zkoušek z jazyka a z filosofie atestace zapisuje Jazykové centrum a Ústav filosofie a religionistiky. Tyto atestace by proto měli zapisovat pouze jejich pověření pracovníci.
  • Atestaci z Odborných aktivit zapisuje předseda příslušné oborové rady, byť tak činí zpravidla na návrh školitele. Typicky proto školitel plnění odborných aktivit pouze slovně konstatuje ve svém komentáři k ročnímu hodnocení, atestaci pak na základě tohoto komentáře zapíše předseda OR při jednání OR (popř. těsně před ním či po něm).

Postup pro vyplnění atestace v SIS je pro školitele následující:

  1. Přihlaste se do SIS v roli Učitel.
  2. V modulu Výsledky zkoušek klikněte na záložku Studenti.
  3. V poli Příjmení začíná zadejte příjmení daného studenta a stiskněte Enter. Zobrazí se Vám daný student společně se seznamem všech předmětů, které má zapsané.
  4. Klikněte na symbol znamky_hromadne (Známky hromadně) vedle jména studenta. Zobrazí se Vám seznam všech povinností s detaily o splnění/nesplnění.
  5. Atestaci zapisujte v políčku ve sloupci Známka. Nezapisujte nicméně známky (které v PGS neexistují), nýbrž „P“ v případě úspěšně splněné atestace, „N“ v případě neúspěšného pokusu.
  6. Tímto způsobem můžete naráz atestace zapsat u všech předmětů. Jakmile budete s vyplňováním hotovi, klikněte dole na Zapsat známky.
  7. Zapíšete-li výsledek chybně a chcete-li ho smazat či opravit, můžete tak učinit, pokud v záložce Studenti vedle jména studenta kliknete na ikonku jednotlivě (Jednotlivě). Opět se Vám zobrazí seznam povinností. Pokud vlevo u některé z nich kliknete na ikonku úpravy (Úpravy), můžete pomocí nabídky v poli Výsledná známka atestaci změnit či smazat (v případě smazání musíte smazat též datum). Opravu uložíte kliknutím na tlačítko Zapsat výsledky.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

 
Mimo úřední hodiny pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska