Ubytování

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Základní informace o ubytování na kolejích UK

Doktorandi z ČR si ubytování zajišťují sami prostřednictvím Centrálního prodejního a rezervačního portálu ubytování na kolejích UK.

Za doktorandy ze zahraničí provádí vstupní rezervaci ubytování Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK, resp. příslušná studijní referentka, na základě údajů poskytnutých studenty: Požadované osobní údaje
V případě žádosti o rezervaci ubytování i pro další osobu (např. manžela/manželku) je třeba uvést výše uvedené údaje rovněž.
INFORMATION IN ENGLISH (INCL. PRICE LIST)

KOMPLETNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH UBYTOVÁNÍ V RÁMCI UK JSOU UVEDENY WEBU KOLEJÍ A MENZ UK

 

Ubytování na Hlávkově koleji

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky hlávkových“ bývají pro Univerzitu Karlovu v Praze každoročně vyhrazena místa na Hlávkově koleji, Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů, kteří splňují následující podmínky:

  • dosahují výborných studijních výsledků
  • jsou nemajetní
  • nemají byt v Praze
  • nejsou podnikateli.

Nabídka je určena i pro zahraniční studenty.

Vzor přihlášky v elektronické podobě je uveřejněn na webu ČVUT.

O výzvě k podávání žádosti jsou doktorandi informování prostřednictvím emailu zpravidla v měsíci květnu. Žádosti podepsané děkanem se třeba doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) do termínu, který je specifikován v informačním emailu. Žádost na RUK podává přímo student.

Podpis děkana na vyplněné žádosti (včetně odborného doporučení školitele/předsedy oborové rady) zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (příslušná studijní referentka). Odůvodnění (doporučení žádosti) musí být v souladu s výše uvedenými principy.

Kontaktní osobou na RUK je ing. Richard Jirásek (richard.jirasek@ruk.cuni.cz). Další informace jsou na webu UK.