Archiv

Univerzita Karlova se v žebříčku QS World University Rankings 2020 umístila mezi třemi sty nejlepšími školami

Univerzita se letos nachází na 291. místě, v meziročním srovnání si tak polepšila o téměř tři desítky míst, a to zejména díky zlepšené reputaci jak mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, tak i mezi zaměstnavateli absolventů.

Univerzita Karlova zve na výstavu vzácných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

Od 18. prosince budou v Císařském sálu Karolina k vidění umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult, včetně žezla FF UK.

Byl zveřejněn záznam kulatého stolu na téma Odkaz Václava Havla České republice – stále živý?

Kulatý stůl se uskutečnil 29. 11. 2016 k výročí nedožitých osmdesátých narozenin českého prezidenta, dramatika a filozofa.

UK: Tři vědci Univerzity Karlovy oceněni Cenou MŠMT

Prof. Jiří Kuthan, prof. Jan Royt a doc. Julie Chytilová převzali Cenu MŠMT pro rok 2016. Oceněni byli za své mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni vynikající vyučující a vzdělávací počiny

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující a vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově. Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu připomněl historické události z let […]

Startuje druhý ročník Juniorské univerzity UK. Zájem středoškoláků byl stejně jako vloni enormní

UK: Univerzita Karlova zahájila druhý ročník Juniorské univerzity. Dvě stovky studentů ze středních škol se po následující tři měsíce budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult.

Odkaz 17. listopadu uctí studenti na Albertově společně se zbytkem akademické obce a veřejností, cílem je stmelit a nerozdělovat

UK: Studentská část Akademického senátu Univerzity Karlovy ve spolupráci se studenty a studentskými spolky ve veskrze pozitivním duchu organizují 17. listopadu celodenní festival k uctění odkazu tohoto státního svátku.

Praha mohla opět spatřit korunovaci Karla IV.

UK: O víkendu 3. a 4. září se pokusili historici Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR věrně zrekonstruovat korunovaci krále Karla Lucemburského a francouzské princezny Blanky z Valois českým králem a českou královnou.

Karel IV. opět přijíždí do Prahy. Univerzita Karlova a Hlavní město Praha spolupořádají rekonstrukci královské korunovace

UK: Univerzita Karlova a Hlavní město Praha uspořádají o víkendu 3.–4. září 2016 Korunovační slavnosti. Veřejnost se může těšit na jedinečné historické vystoupení věrně rekonstruující obřady královské korunovace.

Byl vyhlášen 23. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je každoročně udílena studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Přihlášky je třeba odevzdat do 30. září 2016.