Archiv

Univerzita Karlova stoupla v prestižním mezinárodním žebříčku oborového srovnání

Podle nově zveřejněného žebříčku QS World University Rankings by Subject 2024 si univerzita polepšila hned ve třech oborech – historii, lingvistice a filozofii. Nově se pak mezi nejlepšími školami v celosvětovém srovnání nachází mimo jiné v oboru archeologie.

Univerzita Karlova při oslavě 676. výročí založení ocenila studenta, akademika a absolventa FF UK

Předání cen se uskutečnilo 9. dubna 2024 při slavnostním zasedání ve Velké aule Karolina. Cenu Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci UK obdržel doktorand českých dějin na FF UK Filip Liška. Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin převzali dr. Michal Ctibor z ÚŘLS FF UK a absolvent FF UK dr. Marek Brčák z ÚDAUK.

Univerzita Karlova patří podle „Times Higher Education World University Rankings 2024 By Subject“ mezi nejlepší světové vysoké školy

Univerzita Karlova patří mezi přední světová pracoviště ve všech oborech, ve kterých soustavně vzdělává studující a rozvíjí výzkumnou činnost. V humanitních a uměnovědných oborech dosáhla nejlepšího výsledku a umístila se na 151.–175. místě. Žebříček patří do rodiny žebříčků Times Higher Education, přináší porovnání činnosti vysokých škol v jedenácti oborech.

Nový český projekt „CoRe“ získá podporu téměř půl miliardy Kč. Výzkum FF UK uspěl v rámci výzvy Špičkový výzkum (OP JAK)

Výzkumný projekt CoRe koordinovaný FF UK se umístil mezi 15 projekty z celé ČR, které získaly finanční podporu na výzkum aktuálních společenských problémů. Jeho cílem bude najít strategii, jak posílit mechanismy a procesy podporující odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům.

Univerzita Karlova se v žebříčku QS World University Rankings 2020 umístila mezi třemi sty nejlepšími školami

Univerzita se letos nachází na 291. místě, v meziročním srovnání si tak polepšila o téměř tři desítky míst, a to zejména díky zlepšené reputaci jak mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, tak i mezi zaměstnavateli absolventů.

Univerzita Karlova zve na výstavu vzácných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

Od 18. prosince budou v Císařském sálu Karolina k vidění umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult, včetně žezla FF UK.

Byl zveřejněn záznam kulatého stolu na téma Odkaz Václava Havla České republice – stále živý?

Kulatý stůl se uskutečnil 29. 11. 2016 k výročí nedožitých osmdesátých narozenin českého prezidenta, dramatika a filozofa.

UK: Tři vědci Univerzity Karlovy oceněni Cenou MŠMT

Prof. Jiří Kuthan, prof. Jan Royt a doc. Julie Chytilová převzali Cenu MŠMT pro rok 2016. Oceněni byli za své mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni vynikající vyučující a vzdělávací počiny

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující a vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově. Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu připomněl historické události z let […]

Startuje druhý ročník Juniorské univerzity UK. Zájem středoškoláků byl stejně jako vloni enormní

UK: Univerzita Karlova zahájila druhý ročník Juniorské univerzity. Dvě stovky studentů ze středních škol se po následující tři měsíce budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult.