Univerzita Karlova zve na výstavu vzácných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

Od 18. prosince budou v Císařském sálu Karolina k vidění umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult, včetně žezla FF UK, či na insignie spojené s funkcí rektora.

Výstava návštěvníkům přiblíží jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918. Prostřednictvím univerzitních a fakultních insignií se veřejnost dozví, jak se utvářela vysokoškolská symbolika. Vystavené umělecké a historické památky nejen symbolizují historii i současnost UK, ale současně dokumentují těsný vztah mezi vývojem univerzitního prostředí a dějinami československého státu.

Do 20. prosince budou k vidění originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., notářského opisu a pečetidla. Listina papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 obsahuje papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze. Notářský instrument iniciovaný pražskou kapitulou z 30. června 1347 obsahuje opis papežské listiny a výčet svědků stvrzujících autentičnost opisu papežské listiny.

Výstava potrvá do 31. ledna 2019. Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin, na Silvestra od 10 do 16 hodin. Ve dnech 24. prosince 2018 a 1. ledna 2019 bude výstava uzavřena.

Vstup volný.

Realizace: prof. Jan Royt / Jana Peroutková

Grafika: Jáchym Šerých

Architekt: Jakub Žák – SGL PROJEKT s.r.o.

 

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 224 491 248
mob: 721 285 565
e-mail: pr@cuni.cz


Související články