Univerzita Karlova stoupla v prestižním mezinárodním žebříčku oborového srovnání

Podle nově zveřejněného žebříčku QS World University Rankings by Subject 2024 si univerzita polepšila hned ve třech oborech – historii, lingvistice a filozofii. Nově se pak mezi nejlepšími školami v celosvětovém srovnání nachází mimo jiné v oboru archeologie.

Celkem byla v letošním roce Univerzita Karlova klasifikována v 25 oborech, a opět se tak stala univerzitou s největším počtem hodnocených oborů v České republice. Z 25 oborů, ve kterých je UK klasifikována, je ve 22 oborech vůbec nejlépe hodnocenou českou vysokou školou. Samotný fakt, že se obory do klasifikace dostanou, je již zařazuje mezi ty nejlepší v mezinárodním měřítku. Součástí zmíněného hodnocení bylo celkem 5 000 univerzit, přičemž 1 559 se jich objevuje ve zveřejněných výsledcích. Celkem ve čtyřech oborech – archeologie, filozofie, politologie a mezinárodní studia a geografie – se navíc umístila mezi nejlepšími 150 školami na světě.

Mám nesmírnou radost z toho, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje okruh oborů, které jsou začleňovány do hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích. Dokazuje to, že i při velké rozmanitosti a opravdu širokém záběru jednotlivých fakult lze dosahovat vynikajících výsledků,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Za zmínku také stojí, že Univerzita Karlova je v letošním roce jako jediná vysoká škola v České republice klasifikována v oborech anglický jazyk a literatura, filozofie, historie, moderní jazyky, mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní studia.

Další zajímavé informace k ratingům naleznete také v nedávno publikovaném článku v magazínu UK ForumJak číst žebříčky škol? Význam mají, ale nepřeceňujme je“.


Související články