Univerzita Karlova patří podle „Times Higher Education World University Rankings 2024 By Subject“ mezi nejlepší světové vysoké školy

Univerzita Karlova patří mezi přední světová pracoviště ve všech oborech, ve kterých soustavně vzdělává studující a rozvíjí výzkumnou činnost. V humanitních a uměnovědných oborech dosáhla nejlepšího výsledku a umístila se na 151.–175. místě. Žebříček patří do rodiny žebříčků Times Higher Education, přináší porovnání činnosti vysokých škol v celkem jedenácti oborech.

Tak jako v případě institucionálního srovnání, které v nedávné době zařadilo Univerzitu Karlovu mezi pět set nejlepších vysokých škol na světě, i oborové srovnání sleduje jejich činnost v osmnácti ukazatelích, jež jsou rozděleny do pěti pilířů, a to vzdělávání a výuka, výzkumné prostředí, kvalita výzkumu, spolupráce s průmyslem a transfer technologií a internacionalizace. Váhy jednotlivých pilířů se přitom v různých oborech liší, a to zejména v tom, jaký důraz je kladen na vzdělávání, respektive výzkum.

S výjimkou inženýrských oborů, kterým se soustavně nevěnuje, byla Univerzita Karlova zařazena mezi nejlepší vysoké školy v ostatních deseti oborech. Po humanitních a uměnovědných oborech se umístila v právu na 176.–200. místě, v ekonomii na 201.–250. místě, v lékařských a zdravotnických oborech, přírodních vědách a vědách o živé přírodě na 301–400. místě a v informatice, společenských vědách, pedagogice, vzdělávání a psychologii mezi pěti sty nejlepšími vysokoškolskými pracovišti.

Ze zveřejněných výsledků plyne, že meziročně se zlepšilo postavení Univerzity Karlovy v šesti oborech, k čemuž v určité míře přispěla i úprava dosavadní metodiky hodnocení a fakt, že v rámci České republiky dosáhla univerzita nejlepšího výsledku v sedmi z deseti oborů, v nichž byla klasifikována. Ve zbývajících třech oborech se nachází na děleném prvním místě.

Profil Univerzity Karlovy s výsledky srovnání naleznete zde a kompletní výsledky žebříčku naleznete zde.


Související články