UK: Tři vědci Univerzity Karlovy oceněni Cenou MŠMT

Tři vědci Univerzity Karlovy, prof. Jiří Kuthan, prof. Jan Royt a doc. Julie Chytilová, dnes převzali Cenu MŠMT pro rok 2016. Oceněni byli za své mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prof. Kuthan a prof. Royt působí mimo jiné v Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. a prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. byli oceněni za svůj dlouhodobý výzkum zabývající se osobností Karla IV. Hlavním výstupem jejich zkoumání je odborná monografie nazvaná Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Oba odborníci se dále podíleli na pořádání a aktivní účasti na mezinárodní vědecké konferenci nazvané na téma Karel IV. a rovněž pracují na specializovaných interaktivních mapách na téma Karel IV., jejichž cílem je didaktická využitelnost pro širokou odbornou veřejnost. Databáze je nedílnou součástí materiálů, potřebných pro zpracování připravovaných monografií a odborných publikací.

Doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. se zabývá behaviorální a experimentální ekonomií a publikuje v nejvýznamnějších vědeckých časopisech v oboru ekonomie. V roce 2012 publikovala v časopise American Economic Review společně s M. Bauerem a J. Morduchem experimentální studii o mikropůjčkách na indickém venkově. V oboru ekonomie se American Economic Review řadí mezi nejprestižnější vědecká periodika. Dle databáze Scopus tato studie zatím získala 23 citací, a to včetně časopisů jako Quarterly Joumal of Economics, Review of Economic Studies nebo American Economic Review. Studie byla citována i v dalších vysoce prestižních časopisech Management Science nebo Joumal of Development Economics. Získala ohlas i v českých mediích, a to v České televizi, Českém rozhlasu nebo v Hospodářských novinách.

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

kompletní přehled oceněných

Tři vědci Univerzity Karlovy oceněni Cenou MŠMT [cuni.cz, 30. listopadu 2016]

Významné osobnosti Univerzity Karlovy obdržely ocenění MŠMT za mimořádné výkony [iforum.cuni.cz, 1. prosince 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK