Univerzita Karlova se v žebříčku QS World University Rankings 2020 umístila mezi třemi sty nejlepšími školami

Univerzita se letos nachází na 291. místě, v meziročním srovnání si tak polepšila o téměř tři desítky míst, a to zejména díky zlepšené reputaci jak mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, tak i mezi zaměstnavateli absolventů.

Žebříček QS World University Rankings, jenž patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol, posuzoval činnost více než šestnácti set škol z celého světa, a to oblasti reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanost, počet studentů na učitele a podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků.

Poprvé v historii se do hodnocení žebříčku dostalo devět tuzemských vysokých škol. Kromě Univerzity Karlovy též Vysoká škola chemicko-technologická (355. místo), České vysoké učení technické v Praze (498. místo), Masarykova univerzita (551.–560. místo) či Univerzita Palackého v Olomouci (601.–650. místo).

 

Mgr. Václav Hájek
tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel.: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK