Byl zveřejněn záznam kulatého stolu na téma Odkaz Václava Havla České republice – stále živý?

Kulatý stůl se uskutečnil 29. 11. 2016 k výročí nedožitých osmdesátých narozenin českého prezidenta, dramatika a filozofa ve Vlasteneckém sále Karolina.

hlavní řečník:

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

diskuse se dále zúčastní:

Jan Sokol, filozof, FHS UK

Petr Blažek, historik, Ústav pro studium totalitních režimů

a další

moderátor:

Martin Kovář, prorektor pro vnější vztahy UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK