Startuje druhý ročník Juniorské univerzity UK. Zájem středoškoláků byl stejně jako vloni enormní

Univerzita Karlova ve čtvrtek 29. září zahájila druhý ročník Juniorské univerzity. Dvě stovky studentů ze středních škol se po následující tři měsíce budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě.

Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v loňském roce připravila dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově. „Velmi nás těší zájem o Juniorskou univerzitu, kterou jsme poprvé otevřeli v loňském roce. Zájem středoškoláků opět zcela překonal naše očekávání. Oproti loňskému roku jsme navýšili kapacitu na sto míst pro každé zaměření, i tak však byla během několika málo dní od otevření registrace zcela naplněna“, uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.

Do výzkumu a vývoje v České republice investujeme každý rok zhruba 700 miliónů korun a podpora studentů a Univerzity Karlovy zejména tvoří důležitou část této investice,“ uvedl Mykola Melnyk, výkonný manažer skupiny Sanofi v České republice. „Juniorskou univerzitu vnímáme jako jeden z klíčových nástrojů pro uplatnění budoucích absolventů v rámci akademické i komerční sféry. Naším programem stáží v Sanofi a Zentivě projdou každý rok desítky studentů, přičemž zhruba 20 % z nich u nás posléze najde i trvalé pracovní uplatnění,“ doplnil Melnyk.

Druhý ročník Juniorské univerzity UK bude probíhat v období září – prosinec 2016 (přírodovědně-lékařské zaměření zahajuje 5. října) v prostorách pražského Karolina. Témata jsou průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například seznámí s problematikou léčby rakoviny, světla ve fyzice, asistovanou reprodukcí nebo s tím, jak funguje lidské srdce. Dozví se též například, jak vznikla Bible, co jsou to peníze či jak žijí a pracují archeologové. Juniorská univerzita se snaží simulovat reálné studium na vysoké škole, studenti obdrží index a po úspěšném absolvování i osvědčení o absolvování programu.

Druhý ročník Juniorské univerzity se stejně jako loňský těší výraznému zájmu středoškoláků. Nejvíce zájemců je z Prahy a blízkého okolí. Jedna pětina studentů se přihlásila již podruhé a téměř dvě desítky studentů se přihlásily na obě studijní zaměření. Studenti nejvíce oceňují velkou různorodost přednášek a možnost setkat se s mnoha významnými lidmi z řady vědeckých oborů.

Filozofická fakulta UK se do programu Juniorské univerzity zapojila s přednáškou Jak pracují a žijí archeologové? Studenti se v ní dozvědí, co to vlastně archeologie je, jak se stát archeologem a jak vypadá jeho práce. Přednášku povede doc. Miroslav Popelka, který působí na Ústavu pro archeologii FF UK.

Bližší informace o Juniorské univerzitě UK jsou k dispozici na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz. Akci podpořila společnost Zentiva.

související:

Odstartoval druhý ročník Juniorské univerzity UK. Zájem středoškoláků byl enormní [iforum.cuni.cz, 29. září 2016]

Juniorská univerzita je za dveřmi. Šanci „studovat“ dostane 200 zájemců [iforum.cuni.cz, 25. září 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK