Veřejnost a média (2014)

FF > 2014

Na předvánočním koncertu zazní rekonstruovaná Loutna česká A. V. Michny

Objev neznámého tisku houslového partu Adama Václava Michny z Otradovic, který učinil doc. Daněk z Ústavu hudební vědy FF UK, se stal podkladem k rekonstrukci tohoto významného díla českého baroka.

Vychází kniha o středověkém kultu Čtrnácti svatých Pomocníků

V edici Fontes vychází kniha Petra Hlaváčka o fenoménu pozdně středověkého kultu, který ovlivnil spirituální klima střední Evropy v 13.–16. století a vzbuzoval výrazný zájem aristokratických a intelektuálních společenských elit.

Cenu prof. Matějčka letos obdržely tři studentky psychologie

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje v období adventu ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie. První místo získala Mgr. Lucie Matějovská za výzkum diagnostiky dyslexie u dětí.

Dr. Hartlová z Ústavu germánských studií FF UK získala švédský královský Řád polární hvězdy

Ocenění udělil překladatelce a skandinavistce PhDr. Dagmar Hartlové švédský král Karel XVI. Gustav. Prestižní ocenění získala na základě zásluh o Švédsko a švédskou kulturu.

Proběhlo slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny

UK a Templetonova nadace pořádaly setkání s laureáty Templetonovy ceny 8. prosince 2014 v Karolinu. S přednáškami vystoupili prof. Taylor a prof. Halík, držitelé Templetonovy ceny za roky 2007 a 2014.

Studie a komentovaný pětijazyčný deník přibližují kavalírskou cestu českého šlechtice

Monografie Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I.–II. autorského kolektivu Zdeňka Hojdy přináší podrobnou studii Černínovy výpravy v kontextu barokní Evropy a nabízí šlechticův deník v zrcadlovém překladu.

Studentský divadelní soubor zve na reprízu nové hry

Studentský divadelní soubor InCognito (ergo sum) jako první soubor nastudoval hru Passacaglia současné autorky Marly Rubinchik. Repríza se uskuteční v pondělí 24. listopadu.

Filozofická fakulta UK věnovala Mensa gymnáziu knižní dar

Vedení Mensa gymnázia převzalo od Filozofické fakulty UK soubor publikací Vydavatelství FF UK a výběr publikací Matematicko-fyzikální fakulty UK. Předání daru bylo počátečním krokem k navázání užší spolupráce.

Jednu z osmi Cen ministra školství získala studentka FF UK

Mezi laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy patří Bc. Barbora Kukrechtová z FF UK, která byla na cenu navržena za svou bakalářskou práci Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech.

Erfurtská univerzita udělila čestný doktorát profesoru Halíkovi

Univerzita v Erfurtu ocenila zásluhy prof. Halíka o teologii v sekulárním světě, přínos k celosvětovému dialogu mezi náboženstvími a přínos k intenzivnímu dialogu mezi věřícími a skeptiky, ateisty a agnostiky.