Filozofická fakulta UK věnovala Mensa gymnáziu knižní dar

Vedení Mensa gymnázia, o.p.s., převzalo soubor publikací Vydavatelství FF UK a výběr publikací Matematicko-fyzikální fakulty UK. Předání daru bylo počátečním krokem k navázání užší spolupráce mezi fakultou a gymnáziem. Prvními ústavy a katedrami, které se do spolupráce aktivně zapojily, jsou Katedra logiky a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

Ředitelka Mensa gymnázia Mgr. Magda Kindlová a její zástupkyně Mgr. Marcela Faltrová převzaly 19. listopadu knižní dar od Filozofické fakulty UK, jejíž vydavatelství poskytlo po jednom výtisku ze všech svých publikací; část knih dodala také Matematicko-fyzikální fakulta UK. Mensa gymnázium je jediné gymnázium v České republice, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům.

20141119IMG_1584

zleva po směru hodinových ručiček: Mgr. Magda Kindlová (ředitelka Mensa gymnázia), Mgr. Marcela Faltrová (zástupkyně ředitelky), Bc. Magdaléna Hladká (Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK), Mgr. Jonathan Verner, Ph.D. (Katedra logiky FF UK), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (proděkan FF UK pro přijímací řízení a další vzdělávání), Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK)

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK