Archiv pro rok: 2014

Rozhodnutí o organizačních změnách

Byla zveřejněna rozhodnutí o organizačních změnách týkajících se Semináře romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a Oddělení finských studií Ústavu obecné lingvistiky FF UK.

Opatření děkana č. 22/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2014, Harmonogram akademického roku 2014/15. Čl. 2 Obecný harmonogram Zahájení akademického roku 1. 10. 2014 Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK 1. 10. 2014 v 9.00 Den otevřených dveří […]

Byly vyhlášeny výsledky Vnitřních grantů na rok 2015

Byl zveřejněn přehled podpořených projektů spolu s bodovým ohodnocením a další podrobnosti o hodnocení soutěže. K celé soutěži bude uspořádán workshop.

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

Katedra sociologie FF UK publikovala českou zprávu Světového projektu o Internetu za rok 2014

Výzkumný tým Katedry sociologie FF UK zveřejnil první výsledky z české větve mezinárodního výzkumu o užívání Internetu World Internet Project.

Zemřel přední český anglista prof. Zdeněk Stříbrný

Ústav anglofonních literatur a kultur a Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 11. 12. 2014 zemřel prof. Zdeněk Stříbrný.

Ocenění lettonistiky na FF UK

Lotyšská akademie věd dne 27. listopadu 2014 zvolila za svého zahraničního člena Mgr. Pavla Štolla, Ph.D., vedoucího semináře baltistiky Ústavu východoevropských studií FF UK.

Čtrnáct svatých pomocníků

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své […]