Archiv

Čtenáři se ptají, Knihovna odpovídá – Co přinesly evaluace?

Od května do června 2016 probíhalo na FF UK pravidelné studentské hodnocení. Jedna z obecných otázek se týkala fungování Knihovny FF UK, která zpracovala analýzu připomínek.

Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat

„Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise.

Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení

V lednu bylo spuštěno hodnocení kurů zimního semestru. O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium.

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení výuky v letním semestru

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhalo od 11. 5. 2015 do 7. 6. 2015. Studenti odeslali 16 641 dotazníků.

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

Začalo studentské hodnocení kurzů

„Nejcennější zpětnou vazbou jsou určitě slovní komentáře,“ říká o evaluacích letního semestru, do kterého se mohou studenti zapojit do 18. června, proděkanka pro studium dr. Eva Lehečková.

Výsledky studentského hodnocení výuky byly zveřejněny

Za zimní semestr 2013/2014 bylo vyplněno 23.282 dotazníků, což je druhý nejlepší výsledek v historii fakultních studentských evaluací.

Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru

„Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík.