Archiv

Rozhodnutí o organizačních změnách

Byla zveřejněna rozhodnutí o organizačních změnách týkajících se Semináře romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a Oddělení finských studií Ústavu obecné lingvistiky FF UK.