Na předvánočním koncertu zazní rekonstruovaná Loutna česká A. V. Michny

Objev neznámého tisku houslového partu Adama Václava Michny z Otradovic, který učinil doc. Daněk z Ústavu hudební vědy FF UK, se stal podkladem k rekonstrukci tohoto významného díla českého baroka.

Doc. Daněk objevil tento vzácný pramen při svém studiu historické františkánské knihovny, která je umístěna ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

Provedení rekonstruované Michnovy sbírky se ujal specialista na barokní hudbu Adam Viktora, který ji bude realizovat se svým souborem Ensemble Inégal.

Hudební vystoupení se bude konat 23. 12. od 19.30 ve stylovém prostředí rytířského sálu Velkopřevorského paláce na Malé Straně v Praze v rámci cyklu České hudební baroko – objevy a překvapení.

Na předvánočním koncertu zazní rekonstruovaná Loutna česká A. V. Michny [iforum.cuni.cz, 12. prosince 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK