Zemřel přední český anglista prof. Zdeněk Stříbrný

Ústav anglofonních literatur a kultur a Ústav anglického jazyka a didaktiky s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 11. 12. 2014 zemřel ve věku 92 let po dlouhé nemoci přední český anglista, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. PhDr. Zdeněk Stříbrný, DrSc., doctor honoris causa University of Leicester.

Profesor Stříbrný byl zakladatelem moderního českého shakespearovského bádání, které pozvedl na světovou úroveň, a autorem syntetických prací o anglické literatuře. K jeho světoznámým dílům patří Shakespeare and Eastern Europe (Oxford University Press, 2000) a The Whirligig of Time (University of Delaware Press, 2007). V češtině vyšly monografie o Shakespearovi, jeho historických dramatech, raně novověkém anglickém divadle, dvousvazkové Dějiny anglické literatury a kniha vzpomínek a esejů Proud času (Karolinum, 2005). Prof. Stříbrný byl také editorem komentovaného vydání Shakespearových dramat v Knihovně klasiků a spolueditorem Slovníku literatur Anglie a dalších anglofonních zemí (Libri, 1996, 2003).

S nemenším nadšením a nasazením se profesor Stříbrný věnoval výuce, i když mu v tom komunistický režim po dlouhá léta bránil. V roce 1970 byl nucen odejít z Filozofické fakulty, kam se mohl vrátit až po listopadu 1989. Přesto věnoval české anglistice celý svůj život a jeho studenti na něj s vděčností vzpomínají.

Dobré jméno naší vědy šířil jako hostující profesor University of California Los Angeles, University of Leicester, Universität Konstanz a Universität Greifswald, přednášel také na Masarykově univerzitě v Brně a působil rovněž v ČSAV. Byl předsedou Kruhu moderních filologů, členem výkonného výboru International Shakespeare Association a iniciátorem 9. světového shakespearovského kongresu, který se konal v Praze v roce 2011.

 

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat jen v úzkém rodinném kruhu. Věnujme mu prosím tichou vzpomínku a zachovejme jeho odkaz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK