Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

Proč letos jsou evaluace spuštěny už od začátku prosince?

KV: To musí říct paní proděkanka, já bych byla i pro pozdější termín – ostatně, tak vyšla i anketa o termínu evaluací z minulého hodnocení…

EL: Jde o rozhodnutí vedení právě k letošnímu hodnocení kurzů zimního semestru. Zkoušíme tentokrát provést evaluace tak, aby nezasáhly do zkouškového období. Je to tak obvyklé na některých jiných univerzitách z toho důvodu, aby se zkušenosti z průběhu atestací nepromítaly do hodnocení výuky. Zároveň ze stejného důvodu i zveřejnění výsledků nejspíše posuneme až na začátek letního semestru. Z tohoto hlediska budeme tento běh evaluací vyhodnocovat velmi pečlivě.

KV: A podle tohoto vyhodnocení pak stanovíme termín pro průběh dalšího hodnocení, u kurzů letního semestru.

V čem budou tyto evaluace jiné oproti předchozím?

EL: Pro studenty by se neměly lišit v ničem zásadním, kromě toho termínu. Po několika semestrech jsme do těchto evaluací opět zahrnuli i otázky týkající se předností nebo slabin celých oborů, takže studenti mohou komplexněji zhodnotit své zkušenosti se studiem na naší fakultě.

KV: Od „ prváků“ se snažíme získat zpětnou vazbu k přijímačkám, takže jsme jim připravili dvě otázky z této oblasti. Ale otázky k předmětům zůstávají pro všechny stejné, stejně jako to, že dvě ze sedmi odpovědí jsou povinné – jinak dotazník nemůže být anonymizován a odeslán.

Proč by se studenti měli do hodnocení kurzů zapojit?

KV: Proč ne? Je to nejenom komfortní, ale i prospěšné – to by mělo spíš lákat než odrazovat.

EL: Fakulta zpětnou vazbu od studentů opravdu potřebuje. A to hned na několika úrovních. Jednak studenti dávají zprávu svým spolužákům, to je ta první a velmi důležitá. Vyučující díky nim získávají jednu ze zpětných vazeb ke svému pedagogickému působení – z reakcí vyučujících vyplývá, že v tomto ohledu jsou zdaleka nejužitečnější slovní komentáře. Vedoucí katedry či ústavu také dostává zpětnou vazbu a informace o výuce svých podřízených ve velké šíři. A také vedení fakulty, paní děkanka a pan tajemník, hodnocení studentů pravidelně sledují.

Jaká opatření už byla na základě výsledků evaluací v minulosti přijata?

KV: Je trochu absurdní čekat nějaké radikální efekty. Evaluace sice upozorní na extrémy, ale pak se s nimi musí pracovat neextremisticky, že.

EL: Fakulta není až tolik centralizovaná, naopak, četné řídící pravomoci ponechává v kompetenci vedoucích kateder a ústavů, a to včetně rozhodování o opatřeních vzešlých ze studentských evaluací výuky. Takže se o tom lze bavit spíše na této rovině. Z toho důvodu bych doporučovala studentům, aby se neostýchali oslovit vedoucí svých ústavů či kateder v případě, že by je tato opatření zajímala, že by chtěli o výsledcích evaluací s vedením diskutovat, například na platformě studentských spolků, jež postupně na FF UK vznikají, ale i mimo ně. To je myslím dobrá cesta.

_SO

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK