Ocenění lettonistiky na FF UK

Lotyšská akademie věd dne 27. listopadu 2014 zvolila za svého zahraničního člena Mgr. Pavla Štolla, Ph.D., vedoucího semináře baltistiky Ústavu východoevropských studií FF UK.

Dr. Štollovi byla již v roce 2001 udělena nejvyšší státní vyznamenání Lotyšska (Řád tří hvězd) a Litvy (Řád velkoknížete Gediminase). Dr. Štoll se dlouhodobě teoreticky i prakticky zabývá česko-lotyšskými kulturními vztahy, zejména souvislostmi mezi lotyšskou kulturou a českou náboženskou reformací, překládá lotyšskou poezii a vyučuje lotyštinu. Díky významné tradici české lettonistiky, kterou na pražské univerzitě založil prof. Josef Zubatý a rozvinul zejména prof. Radegast Parolek, a také díky aktivitám dr. Štolla státní Lotyšská jazyková agentura financuje v plném rozsahu lektorát lotyštiny na FF UK jako na jediné vysoké škole v Evropě.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK