Erfurtská univerzita udělila čestný doktorát profesoru Halíkovi

Téměř čtyři desetiletí po tajném vysvěcení na kněze převzal profesor Tomáš Halík na stejném místě titul čestného doktorátu. Univerzita v Erfurtu ocenila jeho zásluhy o teologii v sekulárním světě, přínos k celosvětovému dialogu mezi náboženstvími a přínos k intenzivnímu dialogu mezi věřícími na jedné straně a skeptiky, ateisty a agnostiky na straně druhé.

„Tomáš Halík získává ocenění především za situací víry a církve v České republice ovlivněnou teologii otevřeného přístupu k sekulárnímu světu,“ zdůvodnil udělení čestného titulu prof. Michael Gabel, děkan erfurtské Katolické teologické fakulty. Jak zdůraznil, jedná se o pojetí teologie, která hledá nejen diskuzi s „nevěřícími“ a jinověrci, ale je i připravena se od nich učit.

Slavnostní promoce se spolu s děkanem Katolické teologické fakulty UK Prokopem Brožem zúčastnil také rektor UK Tomáš Zima.

Erfurtská univerzita udělila čestný doktorát profesoru Halíkovi [iforum.cuni.cz, 14. listopadu 2014]


Související články