Cenu prof. Matějčka letos obdržely tři studentky psychologie

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje v období adventu ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie.

Letos se rozhodla rada nadace ocenit tři práce. První místo získala Mgr. Lucie Matějovská za výzkum diagnostiky dyslexie u dětí, druhé místi získala Mgr. Tereza Noemi Havlíčková za práci Pěstounská rodina z hlediska biologických dětí, jako třetí se umístila Mgr. Alena Drápalová s prací Možnosti dynamické diagnostiky u dětí v mateřských školách – Škála využití kognitivních funkcí (ACFS).

Založením nadace, jež nese jeho jméno, se rozhodl profesor Zdeněk Matějček motivovat studenty Filozofické fakulty UK k tvorbě kvalitních diplomových prací z oblasti vývojové psychologie. Cena, spojená i s odměnou finanční, je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK v předchozím roce. Práce hodnotí rada nadace, již tvoří kromě odborníků z katedry psychologie také zástupce příbuzných, přátel a studentů prof. Matějčka. Letos se ceny udělovaly už posedmnácté.

Cenu prof. Matějčka letos obdržely tři studentky psychologie [iforum.cuni.cz, 10. prosince 2014]

na snímku zleva Mgr. Alena Drápalová a Mgr. Lucie Matějovská (foto redakce iFora)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK