Archiv

Jednu z osmi Cen ministra školství získala studentka FF UK

Mezi laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy patří Bc. Barbora Kukrechtová z FF UK, která byla na cenu navržena za svou bakalářskou práci Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech.