Jednu z osmi Cen ministra školství získala studentka FF UK

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje již od roku 1999. Nejlepší studenty nominují samy vysoké školy, z nich pak oceněné vybírá odborná komise. Letos se sešlo celkem 37 nominací. Na základě nich se komise rozhodla udělit osm cen. Toto významné ocenění převzala 18. listopadu i Bc. Barbora Kukrechtová z FF UK a RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D., absolvent PřF UK.

Barbora Kukrechtová byla na cenu navržena za svou bakalářskou práci Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech. Výzkum obsažený v práci se úzce vztahuje ke grantovému projektu GA ČR Korespondence Karla Havlíčka (GA ČR 406/12/0691), který na FF UK od roku 2010 řeší výzkumný tým pod vedením doc. Roberta Adama, Ph.D., pracovníka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Cílem pětiletého projektu je kritické vydání úplného souboru české i německé korespondence Karla Havlíčka Borovského.

Cenu ministra školství dostalo osm studentů, dva z nich jsou z UK [iforum.cz, 18. listopadu 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK