Veřejnost a média

Tomáš Zima byl slavnostně inaugurován, Mirjam Friedová obdržela pamětní medaili UK

iForum: 7. března 2018 byl už podruhé do své funkce slavnostně uveden 508. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. V úvodu shromáždění byli oceněni pamětní medailí UK představitelé univerzity, kteří se svou činností významně zasloužili o její další rozvoj. Laureátkou byla také doc. Mirjam Friedová, Ph.D., za zásluhy o rozvoj FF UK.

Kampus Hybernská ožije Festivalem sv. Patrika

Všichni příznivci irské kultury jsou srdečně zváni na první ročník Festivalu sv. Patrika, který se uskuteční od pátku 16. 3. do soboty 17. 3. 2018 v prostorách Kampusu Hybernská. Na programu bude kromě přednášek také několik koncertů nebo workshop aranských pletených vzorů. Vstup na všechny akce je zdarma.

Dětská univerzita FF UK rozšiřuje program o kurzy zaměřené na bezpečnost na internetu

Na základě velkého zájmu o tradiční přednášky pořádané Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK byly otevřeny tři nové kurzy.

Proběhne vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Výstava přibližuje nejen stereotypy „my a oni“, ale představuje také fenomén kulturní výměny, zprostředkování a komunikaci mezi sítěmi polských a českých vědců. Vernisáž se koná v Praze v druhém patře hlavní budovy FF UK v pondělí 12. března 2018 od 17 hodin; k vidění bude do 13. dubna 2018.

Pět oborů FF UK se umístilo ve špičce QS World University Rankings by Subject

Prestižní mezinárodní žebříček hodnotil čtyřicet osm oborů na jedenácti stech světových univerzit. V první stovce figuruje za Univerzitu Karlovu obor geografie a letos nově také filozofie.

Vychází Rukověť německy psané literatury z Prahy a českých zemí

Na vzniku publikace z prestižní řady „rukovětí“ německého nakladatelství J. B. Metzler se podílelo Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

AV ČR zveřejnila výzvu „VĚDMA. Iniciativa na podporu vědkyň matek“

Výzva upozorňuje na problémy, se kterými se potýkají vědkyně (i vědci) po návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené, a navrhuje konkrétní opatření na zlepšení situace.

Novinky Vydavatelství FF UK: praindoevropština, arabistika i mongolské písmo

Z kraje nového roku přinesla fakultní ediční řada Varia hned několik významných publikací z oblasti srovnávací jazykovědy a východních jazyků a kultur.

DeHYBernace. Přijďte přivítat začátek semestru do Kampusu Hybernská

Přijďte se podívat, dát si kávu, poslechnout si dobrou muziku. Nechte se překvapit tím, co se chystá. V úterý 27. února se na vás od čtyř odpoledne těší vedení fakulty v čele s děkanem doc. Michalem Pullmannem.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK zahájilo svoji činnost

Provoz mezinárodního výzkumného centra pro výzkum Ruska zahájila FF UK 8. února. Centrum bude sdružovat odborníky, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry či organizovat veřejné přednášky, letní školy, vědecké semináře a konference.