Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK opět vítá malé studenty

Zvídavé děti mohou v projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK již sedmým rokem nahlížet společně s námi do fascinujícího procesu poznávání světa.

Cílem projektu je malým posluchačům hravou formou představit univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání a přemýšlení, a seznámit tak děti s významnými obory fakulty. Každý semestr se do projektu zapojují nové ústavy a katedry – pravidelní účastníci se tak mohou srozumitelně seznámit s širokým záběrem témat, jimiž se obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabývají. Díky netradičnímu pojetí témat uvidí děti studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost.

Dětská univerzita Filozofické fakulty UK má za sebou cestu dlouhou šest let. Začala v akademickém roce 2012/2013 pod názvem Hledá se Sofie, tedy česky moudrost, a projekt byl určen dětem navštěvujícím 3.–5. třídu základní školy. Sofiinou průvodkyní je od počátku sova, symbol moudrosti, a proto také symbol FF UK. Projekt připomínal klasický kroužek, konal se pravidelně ve stejný den a čas a navštěvovala ho stále stejná skupina dětí. Tento model však nesplňoval původní představu o seznámení dětí se světem vysoké školy, kde si studenti sami vybírají obor a do značné míry ovlivňují i skladbu svých přednášek. Proto jsme dospěli k modelu, který úspěšně funguje již několikátou sezónu. Každý semestr je vypsáno 10–12 kurzů a děti se zapisují na ten, který je svým obsahem zajímá a který se jim hodí i časově. Může se tedy stát, že z nabídky na celý semestr se k nám malý student přijde podívat pouze jednou na kurz, jehož náplň vyloženě koresponduje s jeho zálibami. Stejně tak je ale možné přihlásit se na kurzy všechny, protože ne každý už na základní škole ví, čím bude, až vyroste.

Ostatně je to jeden z elementárních cílů základního školství, pomoci dětem přijít na to, v čem jsou dobré a čím by jednou mohly být celé společnosti prospěšné. Paradoxně pro hledání odpovědi na tuto fundamentální otázku nebývá pro plnění osnov často prostor, a tak i zde může návštěva Dětské univerzity sehrát svou roli a pomoci. Protože kde jinde než na akademickém pracovišti s velkým množstvím humanitních oborů se ptát, pídit a hledat?

Pravidelně se u nás děti například dozvídají, jaký je rozdíl mezi Olympem a olympiádou, zjišťují, že mluvit se dá i rukama, bereme je na skok do starého Egypta i do hlubin učitelovy duše. Nakukujeme společně pod pokličku kanálu Youtube, zjišťujeme, odkud se berou slova, či se potkáváme s průkopníky českého filmu. Zájemci o archeologii si s námi už nejednou upekli placku z vlastnoručně umletého obilí a dozvěděli se, jak se ve skutečnosti lovili mamuti.

Letos se seznámíme s vikingy, posvítíme si na královská manželství v Evropě, prozkoumáme Indonésii i Arabský svět, vydáme se do dávného Řecka, a když nás nebudou bolet nohy, dojdeme až do pravěku. Ve starém Egyptě si prohlédneme chrámy a zkusíme si pobýt v kůži písaře. A kdo by se více zajímal o jazyk než o historii, ten může zkusit vyzrát na anglická slovíčka nebo se vydat na cestu za tajemstvím lidské řeči či k počátkům jazyka. Zchladit se pak můžeme na přednášce o Studené válce.

Program tvoří přednášky, workshopy a exkurze, které dělíme do dvou kategorií, a to pro žáky 3.–5. třídy základních škol a pro žáky 6.–9. třídy základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Děti se na kurzy hlásí jednotlivě podle zájmu a časových možností, což zapojeným pedagogům umožňuje potřebnou flexibilitu při volbě témat. Kurzy se konají zpravidla v pracovním týdnu v odpoledních hodinách v budovách Filozofické fakulty UK nebo v budovách spolupracujících institucí. Každý kurz, není-li uvedeno jinak, trvá devadesát minut, stojí sto padesát korun a je možné zajistit tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem.

Na závěr několik ohlasů z e-mailové schránky:

  • Dobrý večer, syn byl z dnešního kurzu UNEŠEN!!!! Moc se mu to líbilo a ráda bych touto cestou poděkovala vyučujícím. Již se těší na další kurz.
  • Hezký den, ráda bych touto cestou vřele poděkovala celému Vašemu týmu a týmu Ústavu pro archeologii za včerejší seminář Letem světem archeologie. Náš syn byl nadšený!
    Všechny kurzy Dětské Univerzity jsou pro nás vždy obrovským zážitkem.
  • Dobrý den, ještě jednou díky za organizaci celého semestru, byl naprosto skvělý.

A jeden e-mail přímo od absolventa:

  • Taky bych chtěl ještě pochválit přednášející na dnešním kurzu Pověz mi to rukama, byli super. Zaujalo mě to tak, že se přihlásím na kurz znakové řeči pro začátečníky!

kontakt pro média
MgA. Zuzana Frantová
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK
zuzana.frantova@ff.cuni.cz
+420 728 402 402

detskauniverzita.ff.cuni.cz.
Pravidelným partnerem Dětské univerzity FF UK je hlavní město Praha.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK