Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK zveřejnil program na letní semestr

Zájemci jej naleznou na webových stránkách projektu. Pro žáky 3.–9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií je tentokrát připraveno dvacet kurzů a tři exkurze. Poprvé v historii projektu se jeden kroužek na půdě Ústavu pro klasickou archeologii FF UK bude opakovat po deset čtvrtečních odpolední.

Mladí studenti se mohou těšit na tlumočení v tlumočnických kabinách i na tlumočení do českého znakového jazyka. Připravená je ochutnávka angličtiny, francouzštiny i latiny. Společně s pedagogy zavítají do světa Harryho Pottera i Pána prstenů, navštíví starověký Egypt a současnou Indonésii. Zjistí, odkud se berou slova a odkud přišly pohádky, setkají se s poezií a dozvědí se, jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Během exkurzí studenti navštíví pobočku městské knihovny, Národního muzea i Nemocnici na Bulovce. Přihlášky je možné zasílat na e-mailovou adresu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

V galerii jsou k dispozici fotografie ze slavnostního zakončení zimního semestru, které se konalo v nově zrekonstruované aule v pondělí 13. ledna 2020 a během kterého děti obdržely z rukou patrona Dětské univerzity děkana doc. PhDr. Michala Pullmanna., Ph.D., zasloužené diplomy. Fotodokumentaci k jednotlivým kurzům najdete na webových stránkách projektu v sekci Archiv & fotogalerie.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK