Filozofická fakulta UK se zapojí do pátého ročníku Juniorské Univerzity Karlovy

Cílem projektu je seznámit středoškoláky s chodem univerzity předtím, než se sami stanou vysokoškolskými studenty. Za fakultu v rámci letošního ročníku vystoupí prof. Ivana Čeňková z Ústavu translatologie FF UK. Registrace do projektu proběhne 12. srpna ve 12 hodin.

Projekt Juniorské univerzity organizuje Centrum celoživotního vzdělávání UK. Během něho se studenti od října do prosince každý týden účastní jednoho kurzu, do indexů sbírají razítka a v závěru na slavnostním zakončení v Karolinu získají osvědčení o absolvování programu. Zájemci o účast si vybírají ze dvou zaměření, a to humanitně-společenského a přírodovědně-lékařského.

Program FF UK letos připravila prof. Ivana Čeňková, která studentům představí vývoj profesionálního konferenčního tlumočení na přednášce s názvem „Od Babylonské věže po Evropský parlament aneb Jak neviditelní tlumočníci pomáhají psát dějiny“.

Filozofická fakulta UK je partnerem Juniorské univerzity od jejích počátků a pro středoškoláky připravila již řadu kurzů. S přednáškou zde vystoupil doc. Miroslav Popelka z Ústavu pro archeologii, dr. Tereza Czesany Dvořáková z Katedry filmových studií nebo Eleni Dimelisová ze Střediska ibero-amerických studií.

Od jarního semestru 2017/2018 se projekt rozrostl o Jarní školu. Zatímco Juniorská univerzita probíhá v zimním semestru, zpravidla od října do prosince, Jarní škola se koná v květnu. Na druhém ročníku Jarní školy reprezentoval FF UK doc. Popelka s tématem leváctví nejen v pravěku a středověku.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK