Registrace na Dětskou univerzitu FF UK se spustí vpodvečer 3. září

Program bude na webových stránkách projektu zveřejněn v 19 hodin. Přihlášky můžete posílat na e-mailovou adresu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

Tento rok je přichystáno celkem osmnáct kurzů, devět pro mladší skupinu (3.–5. třída ZŠ) a devět pro starší děti (6.–9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).

Na žádost dětí jsme do programu zařadili kurz s názvem Dějiny čistoty a špíny, kterým program 18. září zahájíme. Účastníci kurzů si dále budou moct vyzkoušet tlumočení přímo v tlumočnických kabinách, natrénují si český znakový jazyk a mayské hieroglyfy, vyzkouší si vyzrát na anglická slovíčka a nově se seznámí s jazyky Pána prstenů.

Ústav pro klasickou archeologii FF UK připravil kurz, ve kterém dětem představí starověké Mykény, s Knihovnou Jana Palacha si zase popovídají o knížkách a před Vánocemi je budou čekat zvyky našich předků. Na to a mnoho dalšího se mohou děti těšit v zimním semestru Dětské univerzity FF UK 2019.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK