Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK úspěšně zakončil sedmý ročník

Na slavnostním zakončení 30. května převzalo od proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy Daniela Soukupa diplom dvacet šest studentů.

Z osmdesáti pěti účastníků jich právě tolik splnilo podmínku alespoň pěti účastí v jednom z osmi kurzů pro mladší a z osmi pro starší věkovou skupinu. Studenti se mohli v průběhu letního semestru zúčastnit celkem šestnácti kurzů. Ty pro ně připravili pedagogové z Jazykového centra FF UK, Střediska ibero-amerických studií, Katedry filmových studií, Ústavu pro klasickou archeologii, z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících a dalších ústavů.

Projekt Dětská univerzita Filozofické fakulty UK nabízí dětem již sedm let možnost seznámit se s univerzitním prostředím jako inspirativním místem, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení a které ukazuje, že učit se má smysl. S mimořádným potenciálem mnoha unikátních oborů a týmem nadšených pedagogů se snaží docílit toho, aby děti studium nechápaly pouze jako povinnost, ale aby pro ně bylo především zajímavou a obohacující činností.

Kurzy na další semestr budou na webu projektu detskauniverzita.ff.cuni.cz zveřejněny začátkem září. Už nyní je možné posílat předběžné registrace do projektu na e-mailovou adresu: detskauniverzita@ff.cuni.cz.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK