Archiv

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK zveřejnil program na letní semestr

Zájemci jej naleznou na webových stránkách projektu detskauniverzita.ff.cuni.cz. Pro žáky 3.–9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií je tentokrát připraveno dvacet kurzů a tři exkurze. Poprvé v historii projektu se jeden kroužek na půdě Ústavu pro klasickou archeologii FF UK bude opakovat po deset čtvrtečních odpolední.

Registrace na Dětskou univerzitu FF UK se spustí vpodvečer 3. září

Program bude na webových stránkách projektu zveřejněn v 19 hodin. Přihlášky můžete posílat na e-mailovou adresu detskauniverzita@ff.cuni.cz.

Filozofická fakulta UK se zapojí do pátého ročníku Juniorské Univerzity Karlovy

Cílem projektu je seznámit středoškoláky s chodem univerzity předtím, než se sami stanou vysokoškolskými studenty. Za fakultu v rámci letošního ročníku vystoupí prof. Ivana Čeňková z Ústavu translatologie FF UK. Registrace do projektu proběhne 12. srpna ve 12 hodin.

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK úspěšně zakončil sedmý ročník

Na slavnostním zakončení 30. května převzalo od proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy Daniela Soukupa diplom dvacet šest studentů.

Filozofická fakulta UK uspořádala v Kampusu Hybernská druhý ročník oslav Mezinárodního dne dětí

Dětskej den, HYBaj sem! probíhal od 31. května do 2. června. Součástí bohatého programu byly také kurzy projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK.

Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK opět vítá malé studenty

Zvídavé děti mohou v projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK již sedmým rokem nahlížet společně s námi do fascinujícího procesu poznávání světa.

Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK má za sebou deset úspěšných semestrů

V letním semestru akademického roku 2017/2018 bylo připraveno devět kurzů pro mladší a jedenáct pro starší školáky. Desátým semestrem prošlo celkem 115 dětí. Kurzy pro zimní semestr 2018/2019 budou zveřejněny v průběhu září.

Dětská univerzita FF UK rozšiřuje program o kurzy zaměřené na bezpečnost na internetu

Na základě velkého zájmu o tradiční přednášky pořádané Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK byly otevřeny tři nové kurzy.

Oblíbený projekt Dětské univerzity FF UK pokračuje i v zimním semestru 2016/2017

Děti se zájmem o humanitní vědy mohou zjistit, jak vnikl film, co vše se dá určit ze zvukového záznamu řeči nebo si třeba vlastnoručně umlít obilí. Kurzy začínají v polovině října a končí před Vánocemi, přihlašování je průběžné.

Dětská univerzita FF UK nabídne ještě šest setkání. Volná místa stále jsou

Projekt Dětské univerzity FF UK je zaměřen na děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ. Letos se uskuteční také první přednáška pro žáky vyššího stupně ZŠ. Zbývají poslední volná místa a nabídka je pestrá!