Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK má za sebou deset úspěšných semestrů

V letním semestru akademického roku 2017/2018 bylo připraveno devět kurzů pro mladší a jedenáct pro starší školáky. Desátým semestrem prošlo celkem 115 dětí.

Pro mladší děti (3.–5. třída) jsme přichystali například návštěvu předkolumbovské Ameriky a starověkého Řecka, zavítali jsme mezi egyptské bohy a bohyně, podívali jsme se na počátky českého filmu i ke kořenům jazyka, jsou nám jasnější pravidla společenského chování a také jsme se dozvěděli o některých nástrahách internetu.

Starší děti (6.–9. třída) luštily hieroglyfy, pobyly den na archeologickém výzkumu v Egyptě, popovídaly si rukama, když si osvojovaly základy českého znakového jazyka, vyráběly učebnici češtiny pro cizince, pořádně si posvítily na češtinu, na pravidla pohybu na internetu i na etiketu.

V tomto semestru patří velké poděkování Ústavu informačních studií a knihovnictví, jehož studenti si pod vedením doktorky Radky Římanové připravili sérii pěti kurzů o bezpečnosti pohybu na internetu: Kyberbezpečnost a digitální stopa pro digitální benjamínky, Pavoučci na síti, Co můžu internetu říct?, Řidičák na internet aneb Bezpečně a spolehlivě online dálnicí, Nebezpečné počítače aneb Jak poznáme kyberšikanu.

Slavnostní zakončení desátého semestru projektu Hledá se Sofie proběhlo 8. června 2018 ve Velké aule FF UK. Děti obdržely z rukou proděkanky pro studium dr. Pazlarové diplomy a drobné dárky.

Kurzy pro zimní semestr 2018/2019 budou zveřejněny v průběhu září. Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na jeho webových stránkách, případně se na pořadatele neváhejte obrátit e-mailem.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK