Dětská univerzita FF UK nabídne ještě šest setkání. Volná místa stále jsou

Projekt Dětské univerzity FF UK je zaměřen na děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ. Letos se uskuteční také první přednáška pro žáky vyššího stupně ZŠ. Máte-li ve svém okolí zvídavé děti v odpovídajícím věku, neváhejte je přihlásit. Zbývají poslední volná místa a nabídka je pestrá!

Cílem projektu je hravou formou seznamovat malé posluchače s univerzitním prostředím a významnými obory fakulty. Pilotní ročník s názvem Hledá se Sofie se uskutečnil v roce 2013 a na základě velmi kladného ohlasu projekt pokračoval i v dalších semestrech.

Účastník za každou absolvovanou přednášku, workshop či exkurzi obdrží razítko do speciálního „indexu“. Po získání pěti razítek má účastník nárok na diplom o úspěšném absolvování Dětské univerzity FF UK, který obdrží z rukou děkanky doc. Mirjam Friedové na slavnostním zakončení, jež se koná na závěr každého semestru. Na slavnostní zakončení jsou zvány všechny děti, které se zúčastnily alespoň jednoho kurzu, v doprovodu rodičů.

V tomto semestru se uskuteční ještě šest setkání. Některá jsou reprízami úspěšných kurzů minulých semestrů, některá jsou nová. Na všech jsou zatím volná místa.

Není Člověk jako Člověk
Mgr. Nina Seyčková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
úterý 14. dubna, 16:00–18:00
Existovali lidé před člověkem? Jak žili naši předkové? Máme s nimi něco společného? Co jedli, kde bydleli a jak se dorozumívali? Pokud se ptáte na stejné otázky, odpovědi vám dá workshop v Hrdličkově muzeu člověka. Čekají vás nejen příběhy našich předků, ale i slavných archeologických nálezů.
Po školních stopách našich předků
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., + 2 další lektoři, katedra pedagogiky FF UK
středa 15. dubna, 15:00–17:30
V rámci exkurze se vypravíme na zajímavá pražská místa (Týnská škola, škola u sv. Jindřicha), kde se žáci a studenti v dávné i nedávné minulosti vzdělávali. Dozvíte se mnoho zajímavostí o historii těchto míst, ale i o historii školství v českých zemích a významných osobnostech pedagogiky. Nebude chybět ani hra a zábavné úkoly pro bystré hlavičky.
Za tajemstvím lidské řeči
doc. Radek Skarnitzl, Mgr. Pavel Šturm, Fonetický ústav FF UK
čtvrtek 16. dubna, 16:00–17:30
Řeč je něco, co každodenně používáme, aniž bychom o tom museli moc přemýšlet. Prostě mluvíme. Děti se přesvědčí, že řeč není tak jednoduchá, jak by se na první pohled – či poslech – mohlo zdát, a že skrývá spoustu zajímavých tajemství. Společně se na řeč podíváme z hlediska její tvorby i vnímání a především si s ní budeme různými způsoby hrát.
Hrdinové trójské války aneb cesta tam a zase zpátky
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., Ústav řeckých a latinských studií FF UK
pondělí 20. dubna, 16:00–17:30; pilotní kurz určený pro děti navštěvující 6.–9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Přednáška podává přístupnou formou příběhy hrdinů trójské války – co o nich můžeme říci a odkud to víme.
Výprava do školy minulosti
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D., katedra pedagogiky FF UK
středa 22. dubna, 15:00–16:30
Copak asi měla paní učitelka v kabinetu před 100 lety? Co se museli žáci dříve učit? Jaké byly tresty za lenost a zlobení? Jak vypadaly učebnice a jiné školní pomůcky v dávné minulosti? Jaké vysvědčení si domů nosily naše prababičky? To a mnohem více se dozvíte, vydáte-li se s námi na výpravu do školy minulosti… A že se nebudete v naší škole nudit, to vám zaručujeme!
Znakuji. Znakuješ. Znakujeme.
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., a studenti oboru čeština v komunikaci neslyšících, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
středa 29. dubna, 16:00–17:30
Během přednášky se děti dozvědí vybrané zajímavosti ze života neslyšících lidí. Naučí se několik znaků českého znakového jazyka, ale vyzkouší si i odezírání, komunikaci s tlumočníkem nebo „tiché tleskání“.

Dětská univerzita FF UK vychází ze vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, jež je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Díky tomu děti vidí studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. Filozofická fakulta UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Veškeré informace a přihlášku najedete na webu projektu http://detskauniverzita.ff.cuni.cz, dotazy směřujte na e-mail detskauniverzita@ff.cuni.cz.

 

Převzato z: Dětská univerzita FF UK nabídne ještě šest setkání. Volná místa stále jsou [iforum.cuni.cz, 13. dubna 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK