Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK

duni17

přihláška

archiv & fotogalerie

slovníček

partneři

kontakt

PROGRAM NA ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020 ZVEŘEJNÍME KONCEM LÉTA, PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE DO PROJEKTU MOHOU NOVÍ ZÁJEMCI POSÍLAT NA E-MAIL detskauniverzita@ff.cuni.cz JIŽ NYNÍ.

 

Videospot z kurzu Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 12. dubna 2016)

zpravicky

Reportáž o Dětské univerzitě FF UK na ČT Déčko: Zprávičky (natáčeno 6. dubna 2016, vysíláno 8. dubna 2016; od času 01:28)

 

Praha_logo-150x150 Letní semestr a zimní semestr 2013/2014 projektu Hledá se Sofie, Sofiinu letní školu 2014 a zimní semestry projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 podpořilo partnerstvím hl. m. Praha.

Co je projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK vychází ze vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Díky tomu děti vidí studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. FF UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Jak se vyvíjel název projektu?

Pilotní první ročník projektu proběhl v letním semestru 2012/2013 pod názvem Hledá se Sofie. Cílem bylo ověřit si různé aspekty přístupu k nejmladší generaci. Na základě velmi kladného ohlasu projekt pokračoval i v dalších semestrech, od zimního semestru 2014/2015 pod názvem Dětská univerzita FF UK a od ledního semestru 2017/2018 pod názvem Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK.

Proč Sofie a sova?

Původ jména naší průvodkyně Sofie bychom hledali v řeckém slově „sofia“, česky „moudrost“. Její kamarádkou je sova, která je v evropském kontextu vnímána jako symbol moudrosti, a proto není náhodou, že sova je i symbolem FF UK.

Pro koho je projekt určen a jak probíhá?

Dětskou univerzitu dělíme na FF UK do dvou stupňů. Nižší stupeň je určen zvídavým dětem navštěvujícím 3. až 5. třídu základní školy. Stupeň vyšší pak připravujeme pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Sofie

Projekt připravujeme dvakrát ročně (v zimním a v letním semestru). V každém semestru je připravena řada kurzů, ve kterých pedagogové FF UK zajímavou a adekvátní formou seznamují děti s vybraným oborem či tématem.

Na každý kurz se přihlašuje zvlášť. Na prvním kurzu, kterého se budete účastnit, obdržíte index, kam si děti zapisují názvy kurzů, za ty splněné dostanou razítko. Na konci každého semestru pozveme děti spolu s rodiči na slavnostní zakončení, tzv. promoci, kde děti obdrží z rukou pana děkana diplom absolventa (pět a více absolvovaných kurzů) projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK.

Účast na jednotlivých kurzech je zpoplatněna částkou 150 Kč za kurz, která je vybírána oproti příjmovému dokladu (na vyžádání) na místě před konáním každého kurzu. Praktické informace obdrží rodiče přihlášených dětí v elektronické podobě po zaslání přihlášky. Změny vypsaného programu jsou možné a rodiče o nich budou vždy včas informováni. Dohled nad dětmi zajišťují pedagogové a organizátoři.

Kde projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK probíhá?

Kurzy se konají nejen v budovách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale také v prostorách spolupracujících institucí.