Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK

přihláška

minulé ročníky

slovníček

kontakt

Projekt je momentálně pozastaven.

Pokud si přejete být o novinkách informováni s předstihem, napište nám.

 

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (DUNI FF UK) vychází ze vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Díky tomu děti vidí studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. FF UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Dětskou univerzitu připravujeme dvakrát ročně (na zimní a letní semestr) a dělíme ji do dvou stupňů. Nižší stupeň je určen zvídavým dětem navštěvujícím 3. až 5. třídu základní školy. Stupeň vyšší pak připravujeme pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Kurzy probíhají v různých dnech od pondělí do čtvrtka nejčastěji od 16:00 do 17:30 a to v budovách FF UK, ale také v prostorách spolupracujících institucí. Na každý kurz se přihlašuje v úvodu semestru zvlášť a každý kurz je zpoplatněn částkou 150 Kč, která je vybírána oproti příjmovému dokladu (na vyžádání) na místě před konáním každého kurzu. Na prvním kurzu, kterého se budete účastnit, obdrží dítě index, kam si bude za splněné kurzy střádat razítka. Na konci každého semestru pozveme děti spolu s rodiči na slavnostní zakončení, tzv. promoci, kde děti obdrží z rukou patrona projektu, pana děkana doc. Michala Pullmanna, za pět a více absolvovaných kurzů diplom absolventa.

Pilotní první ročník projektu proběhl v letním semestru 2012/2013 pod názvem Hledá se Sofie. Cílem bylo ověřit si různé aspekty přístupu k nejmladší generaci. Na základě velmi příznivého ohlasu projekt pokračoval i v dalších semestrech, od zimního semestru 2014/2015 pod názvem Dětská univerzita FF UK a od letního semestru 2017/2018 pod názvem Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK. Původ jména naší průvodkyně Sofie bychom hledali v řeckém slově „sofia“, česky „moudrost“. Její kamarádkou je sova, která je v evropském kontextu vnímána jako symbol moudrosti, a proto není náhodou, že sova je i symbolem FF UK.

Změny programu jsou možné a rodiče přihlášených dětí o nich budou vždy včas informováni. Dohled nad dětmi zajišťují pedagogové a organizátoři projektu.

 

 

Videospot z kurzu Znakuji. Znakuješ. Znakujeme. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 12. dubna 2016)

zpravicky

Reportáž o Dětské univerzitě FF UK na ČT Déčko: Zprávičky (natáčeno 6. dubna 2016, vysíláno 8. dubna 2016; od času 01:28)

 

Praha_logo-150x150 Letní semestr a zimní semestr 2013/2014 projektu Hledá se Sofie, Sofiinu letní školu 2014 a zimní semestry projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 podpořilo partnerstvím hl. m. Praha.