Veřejnost a média

Univerzita Karlova získala jako první vysoká škola v ČR institucionální akreditaci

Rada Národního akreditačního úřadu na svém zasedání dne 21. března 2018 rozhodla o udělení institucionální akreditace Univerzitě Karlově. Akreditace byla udělena ve všech 23 oblastech, o které požádala. Je tak první českou veřejnou vysokou školou, které byla institucionální akreditace udělena.

Čtyři přední evropské univerzity uzavřely Evropskou univerzitní alianci

Po intenzivních jednáních, která proběhla v průběhu roku 2017, se čtyři univerzity se silným vědeckým potenciálem – Univerzita Karlova, Univerzita Heidelberg (Německo), Univerzita Sorbonne (Francie) a Varšavská univerzita (Polsko) – rozhodly uzavřít strategické partnerství vytvořením Evropské univerzitní aliance.

Festival k Mezinárodnímu dni divadla rozpohybuje i Kampus Hybernská

Mezinárodní den divadla se koná každý rok. Do HYBu přichází letos poprvé. Divadlo je jako univerzita. Rozmanité, živé, komunikující. Program si na starost vzala Katedra divadelní vědy FF UK: těšit se můžete na přednášky, představení a workshopy, vše v Kampusu Hybernská 27. března 2018 od 17 h.

Tomáš Zima byl slavnostně inaugurován, Mirjam Friedová obdržela pamětní medaili UK

iForum: 7. března 2018 byl už podruhé do své funkce slavnostně uveden 508. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. V úvodu shromáždění byli oceněni pamětní medailí UK představitelé univerzity, kteří se svou činností významně zasloužili o její další rozvoj. Laureátkou byla také doc. Mirjam Friedová, Ph.D., za zásluhy o rozvoj FF UK.

Kampus Hybernská ožije Festivalem sv. Patrika

Všichni příznivci irské kultury jsou srdečně zváni na první ročník Festivalu sv. Patrika, který se uskuteční od pátku 16. 3. do soboty 17. 3. 2018 v prostorách Kampusu Hybernská. Na programu bude kromě přednášek také několik koncertů nebo workshop aranských pletených vzorů. Vstup na všechny akce je zdarma.

Dětská univerzita FF UK rozšiřuje program o kurzy zaměřené na bezpečnost na internetu

Na základě velkého zájmu o tradiční přednášky pořádané Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK byly otevřeny tři nové kurzy.

Proběhne vernisáž výstavy Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Výstava přibližuje nejen stereotypy „my a oni“, ale představuje také fenomén kulturní výměny, zprostředkování a komunikaci mezi sítěmi polských a českých vědců. Vernisáž se koná v Praze v druhém patře hlavní budovy FF UK v pondělí 12. března 2018 od 17 hodin; k vidění bude do 13. dubna 2018.

Pět oborů FF UK se umístilo ve špičce QS World University Rankings by Subject

Prestižní mezinárodní žebříček hodnotil čtyřicet osm oborů na jedenácti stech světových univerzit. V první stovce figuruje za Univerzitu Karlovu obor geografie a letos nově také filozofie.

Vychází Rukověť německy psané literatury z Prahy a českých zemí

Na vzniku publikace z prestižní řady „rukovětí“ německého nakladatelství J. B. Metzler se podílelo Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

AV ČR zveřejnila výzvu „VĚDMA. Iniciativa na podporu vědkyň matek“

Výzva upozorňuje na problémy, se kterými se potýkají vědkyně (i vědci) po návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené, a navrhuje konkrétní opatření na zlepšení situace.