Veřejnost a média

Pokud nějaký obor žije, proměňuje se, říká prof. Klápště, letošní držitel výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

Prof. Klápště, působící v Ústavu pro archeologii FF UK, vypráví o cestě a vztahu k archeologii, o vývoji tohoto oboru a jeho roli ve společnosti. „Nejsem na univerzitě od toho, abych někoho učil, ale abych pomáhal těm, kteří se sami učí,“ říká v rozhovoru.

Czech Phrases Made Easy: studenti ÚČJTK a ÚBS FF UK připravili sérii jazykových drobností pro Radio Praha

Jazykově-vzdělávací minisérii pro anglické vysílání Radia Praha připravili studenti společně s doc. Ivanou Bozděchovou v semináři Čeština na vlnách.

Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK má za sebou deset úspěšných semestrů

V letním semestru akademického roku 2017/2018 bylo připraveno devět kurzů pro mladší a jedenáct pro starší školáky. Desátým semestrem prošlo celkem 115 dětí. Kurzy pro zimní semestr 2018/2019 budou zveřejněny v průběhu září.

Univerzita Karlova získala dva unikátní dokumenty z historie české a evropské vzdělanosti

UK: Univerzita Karlova získala ze soukromé sbírky dvě vzácné písemnosti, jež mají mimořádný a unikátní význam nejen pro počátky naší almy mater, ale i pro dějiny celé naší země a vzdělanosti obecně. Jedná se o unikátní listiny z roku 1347, které dokládají souhlas se založením vysokého učení v Praze.

Hybernská ožila antikou

Ve dnech 11.–13. června se návštěvníci Kampusu Hybernská přenesli do starověké minulosti, aby na ni mohli pohlédnout optikou 21. století.

Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice, na níž fakultu a vlastní aktivity prezentoval Ústav pro archeologii FF UK.

FF UK se podílí na výstavě Prvorepubliková archeologie

V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy Prvorepubliková archeologie, která bude přístupná až do konce října 2018. Výstavu uspořádal Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Prazeve spolupráci s FF UK v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky.

Muzejní noc na Univerzitě Karlově: videoreportáž

Ani intenzivní déšť nedokázal uhasit zájem návštěvníků o 15. ročník Pražské muzejní noci, který probíhal v noci ze soboty 9. na neděli 10. června. Mezi padesátku institucí se opět zapojila i Univerzita Karlova a její fakulty.

Přijďte se podívat na antiku očima 21. století!

Ústav pro klasickou archeologii FF UK pořádá ve dnech 11.–13. června 2018 program Antický svět a Evropa očima 21. století. Akce, která proběhne v Kampusu Hybernská FF UK, vznikala ve spolupráci s Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK a Národním muzeem.

Letní filmovou přehlídku DAS SOMMERKINO zahájí čtyři projekce v Kampusu Hybernská

Od června do srpna budou pod širým pražským nebem promítány nejlepší německojazyčné filmy posledních let. První čtyři snímky budou v červnu k vidění v letním kině v Kampusu Hybernská.