Pomozme knihovně! rok poté: zničená knihovna v Mosulu díky vám získala vybavení za půl milionu!

Přesně rok po zahájení sbírky může společný projekt Pomozme knihovně! Knihovny Filozofické fakulty UK a Člověka v tísni bilancovat. Sbírka, která byla vyhlášena loni 2. října, byla velice úspěšná: od dárců se podařilo vybrat 280 000,- Kč a organizace Člověk v tísni dorovnala částku na kulatý půl milion. Z něj bylo přímo v Iráku nakoupeno vybavení, které je pro nový rozjezd univerzitní knihovny zásadní: kromě 10 laptopů a 6 tiskáren získala knihovna například 50 nových stolů a židlí do studoven, regály na knihy, ale třeba i elektrickou vrtačku a mnoho dalšího.

Úspěšné zakončení proběhlo již 26. dubna 2018. V tento den totiž zástupci Člověka v tísni na slavnostním ceremoniálu za přítomnosti akademické obce, studentů Mosulské univerzity a široké veřejnosti předali zničené univerzitní knihovně tolik potřebné vybavení v celkové hodnotě 500 000 Kč!

„Mosulští studenti, pedagogové i veřejnost mohou znovu začít využívat svoji knihovnu, která se po delší době opět stává centrem vzdělanosti v regionu. Jsme hrdí, že na tom máme svůj podíl, ale bez solidarity všech, kteří na sbírku přispěli, by to možné nebylo,“ říká Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK.

Ústřední knihovna Mosulské univerzity v Iráku byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla v bojích téměř zcela zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu. Toto úsilí se týká i Mosulské univerzity a její knihovny, která studentům a pedagogům poskytovala nepostradatelné informační zázemí potřebné ke studiu a výuce.

Naďa Aliová z organizace Člověk v tísni dodává: „Znovu děkujeme všem, kteří považovali naši akci za smysluplnou a neváhali ji finančně podpořit nebo se do projektu zapojit jiným způsobem“.

Přestože sbírka „Pomozme knihovně!“ skončila, pomáhat lidem v Iráku a Sýrii, kteří v důsledku konfliktu potřebují humanitární pomoc, můžete dál: například příspěvkem na dlouhodobou sbírku Člověka v tísni SOS Sýrie a Irák (č. ú. 92329232/0300).

Další informace:

http://www.pomozmeknihovne.cz

Kontaktní osoba pro média:

PhDr. Klára Rösslerová, PhD.

ředitelka Knihovny FF UK

klara.rosslerova@ff.cuni.cz

tel: 733 676 961


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK