Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 proběhne 1. 10. od 9 hod ve Velké aule FF UK

Nový akademický rok 2018/2019 zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 1. října 2018 od 9 hod ve Velké aule FF UK.

Oslava zahájení akademického roku bude pokračovat večerním programem v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1, kampushybernska.cz). V pět odpoledne zde budou představeny možnosti aktivního zapojení do společenského života fakulty i Prahy, v šest se návštěvníci dozví, co se v Kampusu za více než rok jeho existence odehrálo, co se chystá a hlavně co je zde možné všechno podnikat.

Od sedmi si návštěvníci budou moci připít na zdar nového roku s děkanem FF UK a v osm bude zahájení završeno koncertem.

Těšíme se na setkání!

vedení FF UK

 

Z průběhu akce bude pořizován vizuální záznam a účastníci svým vstupem na akci souhlasí s případným záznamem své osoby a jeho zveřejněním na webu ff.cuni.cz a sociálních sítích.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK