Univerzita Karlova pořádá tradiční Orientační týden. Studentům prvního ročníku usnadní vstup do vysokoškolského prostředí

Praha 11. září 2018 – Univerzita Karlova pořádá pro všechny své nové studenty nastupující do prvního ročníku tradiční Orientační týden UK. Během pěti zářijových dnů je čeká série přednášek, které jim výrazně usnadní vstup do nového vysokoškolského prostředí.

Tematicky laděné přednášky budou po celý týden seznamovat nové studenty s různými aktivitami na Univerzitě Karlově, ať již studijního či zájmového charakteru. Získají tak například základní informace k úspěšnému zvládnutí studia, seznámí se s organizací výuky, možnostmi studijních pobytů v zahraničí či se naučí využívat bohaté knihovnické a informační zdroje univerzity. Nebudou chybět ani informace o možnostech využití volného času či studentské zájmové činnosti.

„Novým studentům chceme vstup na naši univerzitu co nejvíce ulehčit. Proto jsme pro ně připravili přednášky, kde se doví, jak se ke studiu zapsat, jak získat „kredity“ potřebné ke zdárnému studiu, jak funguje univerzitní studijní a informační systém. Nebudou chybět ani praktické informace, jak pracovat s různými informačními zdroji, kam lze vyrazit za studiem do zahraničí či jak na univerzitě bydlet“, uvedla za organizátory Ludmila Součková, vedoucí Informačního, poradenského a sociálního centra UK.

Přednášky se konají od 17. do 21. září 2018 v prostorách Zelené a Modré posluchárny Univerzity Karlovy (Celetná 20, Praha 1). Každý den začínají od 10 hodin. Bližší informace o obsahu jednotlivých přednášek jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy www.ipsc.cuni.cz/orientacnityden.

za správnost:

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 224 491 248
mob: 721 285 565
e-mail: pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK