Minulá volební období

ZÁSTUPCI FF V ASUK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁSTUPCI FF V ASUK

Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. (Fonetický ústav)

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (Ústav bohemistických studií)

Viktor Filip (andragogika)

Stanislav Štoček (politologie)

Časový plán zasedání ASUK v LS 1999/2000:

24. 3. 2000, 28. 4. 2000, 9. 6. 2000

Jednání se koná vždy v 10:00, místo zasedání bude upřesněno v pozvánce


WWW stránka AS UK