Kreditová mobilita – návod k výjezdu

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

  • Na výjezd na studijní pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
  • Vyjet do zahraničí na studijní pobyt může student nejméně na 3 měsíce a nejvíce na 12 měsícůNesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
  • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 365 dní.

Před výjezdem

Před tím, než vyjedete na svůj pobyt, je potřeba vyřídit několik dokumentů na FF UKna zahraniční univerzitě.

Dokumenty pro zahraniční univerzitu:

Zjistěte si (emailem, na stránkách partnerské univerzity), jaké dokumenty chce zahr. univerzita poslat a zkontrolujte si jejich deadline, abyste je poslali včas.

Dokumenty pro FF UK:
Learning Agreement

Tento dokument slouží jako vaše přihláška k výjezdu u nás na UK. Tento dokument najdete také v sekci Formuláře na našich stránkách.

Do své přihlášky všechny potřebné údaje a svůj studijní plán:

  • do první tabulky vyplníte předměty, které budete chtít studovat na zahr. univerzitě
  • do druhé tabulky vyplníte předměty, které si za ně budete chtít nechat na FF UK uznat (tyto předměty si zapište do SISu)

Za předměty, které budete plnit v zahraničí, byste měli získat za jeden semestr 30 kreditů nebo pět předmětů nezávisle na počtu kreditů. Pokud budete psát na pobytu bakalářskou práci, můžete přivézt jen 20 kreditů nebo tři předměty a pokud diplomovou práci, tak 15 kreditů nebo tři předměty nezávisle na počtu kreditů. Pokud vyjíždíte v doktorandském studiu, potom stačí splnit jeden předmět nezávisle na počtu kreditů.

Pokud budete žádat o slevu kreditů kvůli psaní závěrečné práce, požádejte svého vedoucího práce, aby mi napsal potvrzující email a pošlete fakultní koordinátorce potvrzení o zadání práce do SISu (nejpozději do vašeho odjezdu, a to např. pomocí screen shotu nebo formuláře, který odevzdáváte na Studijní oddělení).

Data v přihlášce si nastavíte od začátku orientačního týdne na zahr. univerzitě (popř. začátku semestru) do konce zkouškového období.

Learning Agreement si vytisknete a necháte podepsat svým katederním koordinátorem a sken pošlete zahraničnímu koordinátorovi k podpisu.

Podepsaný studijní plán poté odevzdáte na Zahraniční oddělení FF UK (buď osobně nebo na erasmusOUT@ff.cuni.cz).

Termín odevzdání studijního plánu: do 31. května pro vyjíždějící na ZS a do 31. října pro vyjíždějící na LS.

Eurový účet v bance

K tomu, aby vám mohlo být zasláno stipendium, je třeba si založit eurový účet. Účet může být založen u jakékoliv banky s pobočkou v České Republice. Jakmile budete mít účet založen, zapište si jeho číslo a všechny potřebné údaje do formuláře Informace o studentovi KM. Tento dokument zašlete na Zahraniční oddělení FF UK (buď osobně nebo na erasmusOUT@ff.cuni.cz).

Jako potvrzení o výjezdu na Erasmus+ pro banku slouží váš Learning Agreement podepsaný paní proděkankou pro studium.

Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia

Po odeslání všech potřebných dokumentů zahraniční univerzitě by vám měl (emailem, poštou) přijít tzv. akceptační dopis (Letter of Acceptance, Letter of Admission, Attandance Letter), který přepošlete na ZO FF. Na základě něj a podepsaného Learning Agreementu všemi stranami Vám vystavíme dokument Rozhodnutí o přidělení stipendia.

Před tím, než odešlete na ZO FF akceptační dopis, zkontrolujte si, zda data která jste zadali do Vaší přihlášky sedí s daty v akceptačním dopisu. Pokud ne, spolu s akceptačním odpisem pošlete do emailu také informaci o změně dat.

Účastnická smlouva

Poté, co vám bude vytištěno rozhodnutí děkana, připraví v Evropské kanceláři na rektorátu účastnickou smlouvu, která je zároveň posledním dokumentem, který je třeba před výjezdem vyřídit. Jakmile pro vás bude smlouva připravena, tak vám přijde z Evropské kanceláře zvací email. K podpisu smlouvy budete s sebou potřebovat Learning Agreement, akceptační dopis a rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Po podpisu účastnické smlouvy Vám nejpozději do dvou týdnů přijde na váš eurový účet stipendium na celý jeden semestr najednou.

Během pobytu v zahraničí

Změny ve studijním plánu

Jakmile přijedete na zahraniční univerzitu, budete si zapisovat předměty, které jste si zaznamenali do studijního plánu v aplikaci. Ve většině případů vám předměty, které jste si původně vybrali, nebudou korespondovat s těmi, které si zapíšete po příjezdu. Jakmile bude výběr Vašich předmětů konečný, vytvoříte si změny ve studijním plánu ve Vaší přihlášce v aplikaci.

Tvorba změn ve studijním plánu:

Do části Learning Agreementu s názvem During mobility si do tabulek napíšete aktuální seznam předmětů a pošlete katedernímu koordinátorovi k podpisu v kopii s erasmusout@ff.cuni.cz).

Po návratu

Confirmation of Study Period

Tento formulář slouží k potvrzení délky pobytu v zahraničí a je nutné si jej ke konci svého pobytu na zahraniční univerzitě nechat potvrdit tamním koordinátorem. Do 10 dnů od Vašeho návratu mi jej, prosím, doručte na Zahraniční oddělení FF. Je možné použít formulář náš i zahr, univerzity. Tento dokument je nutné odevzdat v originále.

Transcript of Records

Posledním dokumentem, který je nutné po příjezdu odevzdat na ZO FF je Transcript of Records (výpis výsledků z Vašeho studijního pobytu v zahraničí). Je možné, že vám bude doručen až po Vašem návratu.

S tímto dokumentem si zajdete za svým koordinátorem na katedře a ten vám zapíše vaše studijní výsledek dosažené v zahraničí.