Pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2019

OD 14-2019 Změna opatření děkana č. 19-2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.pdf
OD 13-2019 Změna opatření děkana č. 11, Harmonogram 2019.pdf
OD 12-2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků na konci roku.pdf
OD 11-2019 Harmonogram 2019.pdf
OD 10-2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.pdf
OD 09-2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019.pdf
OD 08-2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská.pdf
OD 07-2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající ak. rokem 2019-2020 a příprav přijimacího řízení ke studiu začínající ak. rokem 2020-2021.pdf
OD 06-2019 Změna opatření děkana č. 4-2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na FF UK, ve znění opatření děkana č. 4-2018.pdf
OD 05-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019.pdf
OD 04-2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 03-2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.pdf
OD 02-2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018.pdf
OD 01-2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019.pdf

Kalendář akcí


říjen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Rychlé odkazyAktuality

Katedra estetiky FF UK pořádá přednášku odborníka na filmová studia Timothyho Corrigana

23.10.2019
Emeritní profesor T. Corrigan z University of Pennsylvania vystoupí 30. října na Filozofické fakultě UK s přednáškou „Popisování filmu“. Ta je součástí nového cyklu Prague Aesthetics Lectures, jenž vznikl s cílem představit akademické obci nejzajímavější výzkumy v oblasti současné filozofické estetiky.

Na FF UK proběhl první ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě

23.10.2019
Cílem mezioborové konference, která se konala 18. října, bylo zprostředkovat setkání začínajících badatelů partnerských akademických institucí a prezentace výsledků jejich odborné činnosti.

Bývalí studenti Filozofické fakulty UK budou debatovat o událostech listopadu 1989

22.10.2019
Diskuse nad připravovanou publikací „Ta temná budova byla naše“ editorek Sylvy Fischerové a Lucie Cviklové proběhne 30. října v 17:30 v klubovně Městské knihovny v Praze.

Historici z Filozofické fakulty UK převzali cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu

21.10.2019
Ocenění za rok 2019 předávala 17. října ve vile Lanna předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová mj. dvěma členům Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK prof. Drahomíru Jančíkovi a doc. Jakubu Rákosníkovi.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

21.10.2019
Katedra sinologie | Ústav asijských studií | Ústav bohemistických studií | ekonom/ka