Minulá volební období

Předsednictvo ve volebním období 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předseda:

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.*

E-mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz

Místopředsedové:

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.**

E-mail: ondrej.svec@ff.cuni.cz

Mgr. David Pavlorek

E-mail: d.pavlorek@seznam.cz

Členové předsednictva:

PhDr. Radek Buben, Ph.D.

E-mail: radekbuben@email.cz

Mgr. Olga Bažantová

E-mail: olga.bazantova@gmail.com

Pro účely vedení zápisů z jednání předsednictva, zajišťování listinné korespondence, archivace a další administrativní úkoly předsednictvo jmenuje sekretáře/sekretářku senátu. Současnou sekretářkou senátu je Mgr. Martina Vokáčová (martinavokacova@gmail.com).

* K 1. lednu 2018 rezignoval na funkci předsedy Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 11. ledna 2018 byl předsedou zvolen doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

** K 1. lednu 2018 rezignovala na členství v AS FF UK a tedy i na funkci místopředsedkyně doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. 11. ledna 2018 byl místopředsedou zvolen Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

 

Zápisy z jednání předsednictva:

Rok 2018

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx
2018-06-06-PAS.docx
2018-05-02-PAS.docx
2018-04-04-PAS.docx
2018-02-28-PAS.docx
2018-01-31-PAS.docx
2018-01-25-PAS.docx
2018-01-03-PAS.docx

Rok 2017

Rok 2016

2016-12-01 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-11-03 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-10-06 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-09-08 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-06-27 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-06-02 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-05-05 Zápis z jednání přesednictva Akademického senátu.docx
2016-04-07 Zápis z jednání přesednictva Akademického senátu.docx
2016-03-03 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-02-04 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx
2016-01-07 Zápis z jednání předsednictva Akademického senátu.docx