Minulá volební období

Seznam členů AS FF 2014-2016

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové AS FF UK pro funkční období 2014–2016

Kurie akademických pracovníků

JMÉNO E-MAIL
prof. Miroslav BÁRTA, Dr. miroslav.barta@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc. marie.blahova@ff.cuni.cz
PhDr. Radek BUBEN, Ph.D. radekbuben@email.cz
prof. PhDr. Jan ČERMÁK, CSc. jan.cermak@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr ČERMÁK, Ph.D. petr.cermak@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Libuše HECZKOVÁ, Ph.D. libuse.heczkova@ff.cuni.cz
Mgr. Jan CHROMÝ, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub JIRSA, Ph.D. jakub.jirsa@ff.cuni.cz
PhDr. Václav MERTIN vaclav.mertin@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Michal PULLMANN, Ph.D. michal.pullmann@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lucie PULTROVÁ, Ph.D. luciepultrova@volny.cz
doc. Mgr. Radek SKARNITZL, Ph.D. radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Ivan ŠEDIVÝ, CSc. ivan.sedivy@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Irena VAŇKOVÁ, CSc., Ph.D. irena.vankova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan WIENDL, Ph.D. jan.wiendl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc. petr.zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

JMÉNO E-MAIL
Bc. Kateřina BĚLEHRÁDKOVÁ belehradkovakaterina@gmail.com
PhDr. Marek BRČÁK marekbrcak@seznam.cz
Mgr. Monika BRENIŠÍNOVÁ* monikabrenisinova@seznam.cz
Mgr. Veronika ČURDOVÁ* veru.curdova@gmail.com
PhDr. Ondřej DUFEK dufek.ondrej@gmail.com
Mgr. Olga DŽUPOVÁ dzupova@gmail.com
Bc. Marta Maria HARASIMOWICZ marta.harasimowicz@10g.pl
Bc. Filip KAAS* kafi.zaba.abus@email.cz
Mgr. David PAVLOREK d.pavlorek@seznam.cz
Mgr. Jana PEROUTKOVÁ, DiS. rest. j.peroutkova@gmai.com
Mikuláš PREININGER mikulas.preininger@gmail.com
Mgr. Michaela RÖSCHOVÁ* misa.roschova@seznam.cz
Mgr. Jana SEGI LUKAVSKÁ jlukavska@seznam.cz
Kristián TĚMÍN* kristian@temin.cz
Mgr. Samuel ZAJÍČEK snop@void.cz

* Členové AS FF UK označení hvězdičkou nastoupili jako náhradníci:

12. 11. 2015 nastoupila Mgr. Veronika Čurdová na místo kol. Miloše Bělohlávka.

12. 2. 2016 nastoupila Mgr. Monika Brenišínová na místo Mgr. Petry Janouchové.

12. 2. 2016 nastoupil kol. Kristián Těmín na místo Mgr. Jakuba Drbohlava.

14. 3. 2016 nastoupil Bc. Filip Kaas na místo kol. Lukáše Šaňka.

14. 3. 2016 nastoupila Mgr. Michaela Röschová na místo Bc. Anny Matys.