Minulá volební období

Usnesení senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 1. zasedání AS FF UK dne 14. 6. 2012
Usnesení z 2. zasedání AS FF UK dne 20. 9. 2012
Usnesení z 3. zasedání AS FF UK dne 11. 10. 2012
Usnesení z 4. zasedání AS FF UK dne 8. 11. 2012
Usnesení z 5. zasedání AS FF UK dne 13. 12. 2012
Usnesení z 6. zasedání AS FF UK dne 10. 1. 2013
Usnesení z 7. zasedání AS FF UK dne 14. 2. 2013
Usnesení z 8. zasedání AS FF UK dne 14.3.2013
Usnesení z 9. zasedání AS FF UK dne 11.4.2013
Usnesení z 10. zasedání AS FF UK dne 9.5.2013
Usnesení z 11. zasedání AS FF UK dne 13.6.2013
Usnesení z 12. zasedání AS FF UK dne 19. 9. 2013
Usnesení z 14. zasedání AS FF UK dne 10. 10. 2013
Usnesení z 15. zasedání AS FF UK dne 14. 11. 2013
Usnesení z 16. zasedání AS FF UK dne 12. 12. 2013
Usnesení z 17. zasedání AS FF UK dne 16. 1. 2014
Usnesení z 18. zasedání AS FF UK dne 13. 2. 2014
Usnesení z 19. zasedání AS FF UK dne 13. 3. 2014
Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 10. 4. 2014
Usnesení z 21. zasedání AS FF UK dne 15. 5. 2014


Usnesení z 1. zasedání AS FF UK dne 14. 6. 2012

 

[1/1]

AS FF UK bere na vědomí návrh zápisu z 21. zasedání.

Hlasování: 26-0-0

[2/1]

AS FF UK souhlasí se jmenováním předsedů komisí v následujícím složení:

Ediční komise: PhDr.. Michael Špirit, Ph.D. (hlasování 25-1-1)

Etická komise: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (hlasování 24-0-3)

Evaluační komise: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (hlasování 25-0-2)

Hospodářská komise: PhDr. Jan Randák, Ph.D. (hlasování 26-0-1)

Inventarizační komise: Miroslava Jirková 27-0-0 (hlasování 27-0-0)

Knihovní komise: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (hlasování 27-0-0)

Komise pro vědu: doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (hlasování 27-0-0)

Legislativní komise: PhDr. Jan Kalivoda (hlasování 20-3-4)

Náhradová a likvidační komise: doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (hlasování 26-1-0)

Stipendijní komise: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (hlasování 26-1-0)

Studijní komise: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (hlasování 24-3-0)

Zahraniční komise: doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D. (hlasování 27-0-0)

[3/1]

AS FF UK schvaluje návrh harmonogramu zasedání AS FF UK na září 2012 a akademický rok 2012/2013.

Hlasování: 26-0-1

[4/1]

AS FF UK schvaluje návrh novely přílohy Pravidel pro organizaci studia FF UK se zapracováním změny vzešlé z diskuze.

Hlasování: 25-0-0

[5/1]

AS FF UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK.

Hlasování: 25-0-0

[6/1]

AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií ve 3. čtvrtletí 2012.

Hlasování: 23-0-0

Usnesení z 2. zasedání AS FF UK dne 20. 9. 2012

[7/2]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Novořecká filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 25-0-0

[8/2]

AS FF UK schvaluje návrh na jmenování členů disciplinární komise FF UK ve složení:

Předseda:

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (hlasování 24-0-1)

Členové:

Mgr. Václav Němec, Ph.D. (hlasování 24-0-1)

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (hlasování 23-2-0)

Jakub Drbohlav (hlasování 23-1-1)

Markéta Havelková (hlasování 22-2-1)

Klára Vaníčková (hlasování 25-0-0)

Náhradníci:

doc. PhDr. Pavel Štichauer, Ph.D. (hlasování 24-0-1)

doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. (hlasování 24-0-1)

Samuel Zajíček (hlasování 21-1-3)

Václav Dostál (hlasování 23-0-2)

[9/2]

AS FF UK schvaluje Změnu rozpočtu FF UK na rok 2012.

Hlasování: 24-0-0

[10/2]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2012/2013.

Hlasování: 24-0-0

[11/2]

AS FF UK doporučuje změnu opatření děkana č. 20/2011 se zohledněním připomínek vzešlých z diskuze.

Hlasování: 24-0-0

[12/2]

AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií ve 4. čtvrtletí 2012.

Hlasování: 24-0-0

Usnesení z 3. zasedání AS FF UK dne 11. 10. 2012

[13/3]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[14/3]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Jihovýchodoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[15/3]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[16/3]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[17/3]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Informační věda v doktorském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[18/3]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Arabistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[19/3]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Finská filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[20/3]

AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2011/2012.

Hlasování: 21-0-0

Usnesení z 4. zasedání AS FF UK dne 8. 11. 2012

[21/4]

AS FF UK doporučuje žádost o změnu názvu doktorského studijního oboru Pravěká a středověká archeologie ve studijním programu HISTORIE na Archeologie pravěku a středověku k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[22/4]

AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu HISTORY, studijnímu oboru HISTORY – GENERAL HISTORY k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[23/4]

AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu LES SCIENCES HISTORIQUES, studijnímu oboru L‘HISTOIRE – L‘HISTOIRE GÉNÉRALE k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[24/4]

AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. Sommera členem vědecké rady FF UK.

Hlasování: 22-0-0

[25/4]

AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013.

Hlasování: 23-0-0

[26/4]

AS FF UK schvaluje návrh novely Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK.

Hlasování: 22-0-1

[27/4]

AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2011/2012.

Hlasování: 22-0-0

[28/4]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014 a žádá vedení fakulty o úpravu seznamu oborů pro rok 2013/2014 dle reálné situace.

Hlasování: 22-0-0

[29/4]

AS FF UK považuje na základě proběhnuvší diskuze předloženou zprávou za nedostatečnou k hodnocení kreditového systému.

Hlasování: 16-0-4

Usnesení z 5. zasedání AS FF UK dne 13. 12. 2012

[30/5]

AS FF UK schvaluje změnu Podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014.

Hlasování: 19-0-0

[31/5]

AS FF UK schvaluje změnu Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014.

Hlasování: 18-0-1

[32/5]

AS FF UK nesouhlasí s předloženou stratifikací užití logotypů pečetě UK. Návrh vytváří fakultám skryté náklady, aniž by představoval odpovídající přínos.

Hlasování: 16-0-2

[33/5]

AS FF UK konstatuje, že pro kvalifikované připomínkování Změny Statutu UK, konkrétně bodu 10 tohoto návrhu, by bylo třeba předložit analýzu toho, zda a proč současná loga jednotlivých fakult novelizovanému předpisu vyhovují, či nikoli.

Hlasování: 18-0-0

[34/5]

AS FF UK souhlasí s usnesením AS UK v tom, že harmonogram projednávání novely zákona o vysokých školách tak, jak byl představen MŠMT, neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce. AS FF UK vyzývá MŠMT, aby do novely zahrnulo pouze ta témata, na kterých existuje široký konsensus všech relevantních aktérů.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 6. zasedání AS FF UK dne 10. 1. 2013

[35/6]

AS FF UK schvaluje Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2013.

Hlasování: 24-0-0

[36/6]

AS FF UK bere na vědomí Návrh opatření děkana k postupu projednávání akreditací na FF UK v Praze.

Hlasování: 24-0-1

Usnesení z 7. zasedání AS FF UK dne 14. 2. 2013

[37/7]

AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Kubíčka členem vědecké rady FF UK.

Hlasování: 19-0-0

[38/7]

AS FF UK schvaluje rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na PRVOUK v roce 2013 ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 20-0-0

Usnesení z 8. zasedání AS FF UK dne 14.3.2013

[39/8]

AS FF UK doporučuje návrh na prodloužení akreditací na dostudování pětiletých magisterských oborů dle seznamu předloženého děkanem k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[40/8]

AS FF UK doporučuje návrh na prodloužení akreditace pro doktorské studium kulturologie na dostudování k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[41/8]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Historie – evropská studia v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 24-0-0

[42/8]

AS FF UK schvaluje sloučení Katedry kulturologie FF UK s Ústavem etnologie FF UK k 1. 10. 2013, s tím, že k tomuto datu samostatná Katedra kulturologie FF UK zaniká.

Hlasování: 23-0-2

[43/8]

AS FF UK schvaluje výši poplatků spojených se studium pro akademický rok 2013/2014.

Hlasování: 23-0-1

[44/8]

AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2013.

Hlasování: 23-0-0

[45/8]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za rok 2012 se zanesením předložených změn.

Hlasování: 23-0-0

Usnesení z 9. zasedání AS FF UK dne 11.4.2013

 

[46/9]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2013 ve znění předloženém děkanem.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 10. zasedání AS FF UK dne 9.5.2013

[47/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Informační studia a knihovnictví v bakalářském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 17-0-0

[48/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Egyptologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 17-0-0

[49/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Hebraistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 17-0-0

[50/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské jazyky v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[51/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia)y k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[52/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Germánské jazyky a literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[53/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 17-0-1

[54/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 17-0-0

[55/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 17-0-0

[56/10]

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 10. 10. 2013. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na úterý 10. 9. 2013. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK zároveň svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 3. 10. 2013.

Hlasování: 17-0-0

[57/10]

AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Nejeschleby členem vědecké rady FF UK.

Hlasování: 16-0-0

[58/10]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2013.

Hlasování: 16-0-0

[59/10]

AS FF UK vznáší zásadní připomínku proti navrhované Změně Statutu UK, por. č. 9, čj. 71/2013. AS FF UK nesouhlasí s tím, aby pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku a loga univerzity, fakult a znaků dalších součástí byla stanovena opatřením rektora, jež nepodléhá schválení Akademického senátu UK.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 11. zasedání AS FF UK dne 13.6.2013

[60/11]

AS FF UK navrhuje doc. Michala Stehlíka jako kandidáta na funkci rektora UK.

Hlasování: 24-0-0

[61/11]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Finská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 24-0-0

[62/11]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 24-0-0

[63/11]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 24-0-0

[64/11]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace jednooborového studia a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Japonská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. Dále AS FF UK doporučuje i přípravu dvouoborového bakalářského studia vzhledem k zavedení studia dvouoborového v programu navazujícím magisterském.

Hlasování: 15-2-7

[65/11]

AS FF UK schvaluje žádost o dodatečné vypsání oboru arabistika (navazující magisterské studium, prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) v přijímacím řízení na akademický rok 2013/2014.

Hlasování: 24-0-0

[66/11]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2012.

Hlasování: 24-0-0

[67/11]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2012.

Hlasování: 24-0-0

[68/11]

AS FF UK zásadně odsuzuje dehonestující emailové zprávy zaslané z adresy davidbares@seznam.cz. AS FF UK konstatuje, že obsah i forma těchto zpráv je jak v rozporu s dobrými mravy, tak s kulturou akademické obce. AS FF UK podporuje právní kroky děkana FF UK v této věci. AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby v této věci informovalo děkana PřF UK.

Hlasování: 24-0-0

Usnesení z 12. zasedání AS FF UK dne 19. 9. 2013

[69/12]

AS FF UK schvaluje Harmonogram zasedání AS FF UK na akademický rok 2013/2014 v předloženém znění.

Hlasování: 16-0-0

[70/12]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015.

Hlasování: 16-0-0

[71/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Dánská studia, Norská studia, Švédská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[72/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Romistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK vyzývá všechny zúčastněné strany k podpoře dalšího rozvoje oboru romistika. AS FF UK zároveň vyzývá vedení fakulty ke zohlednění kvalifikačního růstu pracovníků oboru při vypisování oboru v rámci přijímacího řízení.

Hlasování: 16-0-0

[73/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Estetika v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[74/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Religionistika v navazujícím magisterském SP Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[75/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Ruský jazyk a literatura v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[76/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO TEMA – Evropské společnosti: identita a vývoj/TEMA – European societies: identity and development/TEMA – Sociétés européennes: identité et développement v navazujícím magisterském SP Historické vědy/History/Les sciences historiques (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení, s výukou v českém/anglickém/francouzském jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 16-0-0

[77/12]

AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2014–2017) na dny 19.–20. listopadu 2013, vždy od 10 do 17 hodin. Dne 19. 11. se volby konají ve vstupním prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20, dne 20. 11. ve vstupním prostoru v přízemí hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Hlasování: 16-0-0

[78/12]

AS FF UK schvaluje novelu Statutu UK týkající se garantů studijních programů a oborů ve znění předloženém děkanem.

Hlasování: 16-0-0

[79/12]

AS FF UK schvaluje technickou novelu Statutu FF UK ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 16-0-0

[80/12]

AS FF UK schvaluje novelu Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK v předloženém znění.

Hlasování: 16-0-0

[81/12]

AS FF UK schvaluje novelu Pravidel pro organizaci studia na FF UK ve znění předloženém děkanem se zapracováním jeho modifikace.

Hlasování: 16-0-0

[82/12]

AS FF UK nemá námitek vůči Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK po zapracování připomínky vzešlé z diskuze.

Hlasování: 16-0-0

[83/12]

AS FF UK nemá námitek vůči Opatření děkana k organizaci studia v doktorských studijních programech na FF UK.

Hlasování: 15-0-1

[84/12]

AS FF UK nemá námitek vůči návrhu Organizačního řádu děkanátu FF UK.

Hlasování: 15-0-1

[85/12]

AS FF UK schvaluje Návrh výše doktorských stipendií ve čtvrtétm čtvrtletí roku 2013 v předloženém znění.

Hlasování: 16-0-0

[86/12]

AS FF UK souhlasí se jmenováním členů disciplinární komise ve složení:

Předseda:

PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (hlasování: 16-0-0)

Členové:

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (hlasování: 15-1-0)

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. (hlasování: 15-1-0)

Bc. Matouš Preininger (hlasování: 16-0-0)

Miloš Bělohlávek (hlasování: 16-0-0)

Mgr. Jan Mareš (hlasování: 16-0-0)

Náhradníci:

Mgr. Václav Němec, Ph.D. (hlasování: 16-0-0)

Mgr. Orkida Borshi (hlasování: 16-0-0)

Karel Kolros (hlasování: 16-0-0)

Usnesení z 14. zasedání AS FF UK dne 10. 10. 2013

[87/14]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Srovnávací jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 27-0-0

[88/14]

AS FF UK navrhuje jmenovat doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou FF UK na funkční období 2014-2017.

Hlasování: 24-5-0

[89/14]

AS FF UK schvaluje návrh úpravy Podmínek přijímacího řízení v předloženém znění.

Hlasování: 27-0-0

[90/14]

AS FF UK schvaluje žádost o rozdělení Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Ústav jazyků a komunikace neslyšících a Ústav českého jazyka a teorie komunikace.

Hlasování: 27-0-0

[91/14]

AS FF UK určuje, že návrhy na kandidáty pro volby do AS UK lze podávat nejpozději do 12.11.2013, 15:00 hodin.

Hlasování: 26-0-0

[92/14]

AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby v komunikaci s předsedou dílčí volební komise průběžně řešilo technické detaily realizace voleb.

Hlasování: 26-0-0

Usnesení z 15. zasedání AS FF UK dne 14. 11. 2013

[93/15]

AS FF UK nedoporučuje žádost o mimořádné krátkodobé prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK doporučuje vedení fakulty a zástupcům oboru podání této žádosti v podobě akreditace na dostudování.

Hlasování: 12-0-7

[94/15]

AS FF UK nedoporučuje žádost o mimořádné krátkodobé prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK doporučuje vedení fakulty a zástupcům oboru podání této žádosti v podobě akreditace na dostudování.

Hlasování: 12-0-6

[95/15]

AS FF UK konstatuje nestandardní postup zástupců ÚJCA v rámci přípravy akreditačních žádostí oboru Indologie vzhledem k Opatření děkana 1/2013.

Hlasování: 14-0-4

[96/15]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Divadelní věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 19-0-1

[97/15]

AS FF UK doporučuje žádost o převedení SO Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) z doktorského SP Philology na doktorský SP Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) bez studijního oboru (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[98/15]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na FF UK v Praze pro akademický rok 2014/2015.

Hlasování: 18-0-0

[99/15]

AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013.

Hlasování: 16-0-0

[100/15]

AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014.

Hlasování: 18-0-0

[100/15]

AS FF UK schvaluje výši stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2012/2013 podle návrhu pana děkana.

Hlasování: 18-0-0

[101/15]

AS FF UK schvaluje Novelu Statutu FF UK v podobě předložené panem děkanem.

Hlasování: 16-0-1

[102/15]

AS FF UK schvaluje Novelu Pravidel pro organizaci studia na FF UK.

Hlasování: 18-0-0

[103/15]

AS FF UK nemá námitek vůči Opatření děkana: Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK.

Hlasování: 17-0-0

Usnesení z 16. zasedání AS FF UK dne 12. 12. 2013

[104/16]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Hispanistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-1

[105/16]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Hispanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[106/16]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Francouzská filologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[107/16]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Francouzská filologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[108/16]

AS FF UK nedoporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Japonská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK doporučuje zástupcům oboru připravit SO Japonská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia) pro jednooborové i dvouoborové studium.

Hlasování: 15-3-3

[109/16]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[110/16]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[111/16]

AS FF UK konstatuje vysoce nestandardní postup pracovníků oboru Japonská studia v rámci podání žádosti o odvolání děkana FF UK.

Hlasování: 12-0-4

[112/16]

AS FF UK schvaluje Návrh výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014 ve výši navržené děkanem.

Hlasování: 17-0-0

[113/16]

AS FF UK souhlasí s přidělením podílu z hospodářského výsledku roku 2012 do Fondu reprodukce majetku dle návrhu děkana fakulty.

Hlasování: 17-0-0

[114/16]

AS FF UK schvaluje Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě ve znění předloženém děkanem.

Hlasování: 17-0-0

[115/16]

AS FF UK považuje rozhodnutí Akreditační komise o neudělení akreditace navazujícímu magisterskému studiu oboru egyptologie za bezprecedentní a vyjadřuje s ním zásadní nesouhlas.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 17. zasedání AS FF UK dne 16. 1. 2014

[116/17]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 na dodatečně vypsané obory Germánské jazyky a Germánské literatury.

Hlasování: 20-0-0

[117/17]

AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Christova do knihovní komise.

Hlasování: 21-0-0

Usnesení z 18. zasedání AS FF UK dne 13. 2. 2014

[118/18]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[119/18]

AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 7. 4., 8. 4., 9. 4. a 10. 4. 2014, vždy od 10:00 do 18:00. 7.4., 9.4., a 10.4. budou volby probíhat v hlavní budově FF UK a 8. 4. v budově UK Celetná 20.
AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 24. 3. 2014.
AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 22. 2. 2014 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.

Hlasování: 16-5-2

[120/18]

AS FF UK schvaluje odvolání členů Vědecké rady FF UK dle návrhu předloženého děkankou FF UK.

Hlasování: 22-0-1

[121/18]

AS FF UK schvaluje jmenování prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc.(FF UK v Praze), prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Jana Čermáka, CSc. (FF UK v Praze), doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. (Katedra českého jazyka FF OU v Ostravě), doc. Mgr. Vratislava Doubka, Dr. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Tomáše Dubědy, Ph.D. (FF UK v Praze), doc., PD. Dr. et Dipl. Ing. Jiřího Fajta, Ph.D. (Universität Leipzig), doc. Mirjam Friedové, Ph.D. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Ilony Gillernové, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc. (FF UK v Praze), doc. Dr. Ing. Jany Klečkové (Katedra informatiky a výpočetní techniky), doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. (Katedra obecné lingvistiky FF UP v Olomouci), prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Josefa Kroba, CSc. (Katedra filozofie FF MU v Brně), doc. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A. (Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci), prof. Phdr. Mileny Lenderové, CSc. (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice), doc. PhDr. Olgy Lomové, CSc. (FF UK v Praze), doc. RNDr. Markéty Lopatkové, Ph.D. (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze), doc. PhDr. Tomáše Nejeschleba, Ph.D. (Katedra filozofie FF UP v Olomouci), prof. PhDr. Josefa Opatrného, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav AV ČR), prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. (Ústav bohemistiky FF JČU), doc. PhDr. Petera Pavúka, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. (Filozofický ústav AV ČR), doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. (FF UK v Praze), prof. Miroslava Petříčka, Dr. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. (FF UK v Praze), doc. Jakuba Sirovátky, Dr. phil. (Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty JČU), doc. Ing. Viléma Sklenáka, CSc. (Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE), doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Karla Šebesty, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D. (Katedra historických věd FF ZČU), doc. Mgr. Pavla Štichauera, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc. (FF UK v Praze), prof. Dr. phil. Josefa Vojvodíka, M.A. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Jana Volína, Ph.D. (FF UK v Praze) a prof. PhDr. Vlastimila Zusky, CSc. (FF UK v Praze) členy Vědecké rady FF UK.

Hlasování:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (22-0-1)
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (23-0-0)
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (21-2-0)
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. (23-0-0)
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (23-0-0)
doc. Mgr. Vratislava Doubka, Dr. (23-0-0)
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (23-0-0)
doc., PD. Dr. et Dipl. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. (23-0-0)
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (23-0-0)
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (20-3-0)
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (23-0-0)
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (23-0-0)
doc. Dr. Ing. Jana Klečková (23-0-0)
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23-0-0)
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (23-0-0)
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (20-2-1)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (12-8-3)
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. (23-0-0)
prof. Phdr. Milena Lenderová, CSc. (23-0-0)
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (23-0-0)
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (23-0-0)
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (23-0-0)
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (23-0-0)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (23-0-0)
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (23-0-0)
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. (23-0-0)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (23-0-0)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (23-0-0)
prof. Miroslav Petříček, Dr. (23-0-0)
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (23-0-0)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (23-0-0)
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. (23-0-0)
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (23-0-0)
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (22-0-1)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (21-1-1)
doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (22-0-1)
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (23-0-0)
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (23-0-0)
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (23-0-0)
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (22-1-0)
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (22-1-0)

[122/18]

AS FF UK schvaluje jmenování doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc. předsedou Komise pro vědu FF UK.

Hlasování: 22-0-0

[123/18]

AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Bičovského, Ph.D., proděkanem FF UK pro přijímací řízení a další vzdělávání, Ing. Jiřího Gregora proděkanem FF UK pro rozvoj, Mgr. Evy Lehečkové, Ph.D., proděkankou FF UK pro studium, prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., proděkanem FF UK pro vědu a výzkum, Ing. Martina Součka, Ph.D., proděkanem FF UK pro informační zdroje a doc. PhDr. Evy Voldřichové – Beránkové, Ph.D., proděkankou FF UK pro zahraničí.

Hlasování:
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (20-0-2)
Ing. Jiří Gregor (21-0-1)
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22-0-0)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (20-0-2)
Ing. Martin Souček, Ph.D. (18-0-4)
doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D. (22-0-0)

[124/18]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 na dodatečně vypsané obory dle znění předloženého paní děkankou.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 19. zasedání AS FF UK dne 13. 3. 2014

[125/19]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Portugalistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[126/19]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Čeština v komunikaci neslyšících v navazujícím magisterském SP Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium s možností konat rigorózni řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[127/19]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření navazujícího magisterského SP Filologie o SO Řecká antická filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[128/19]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Turkologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[129/19]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 na dodatečně vypsané bakalářské i navazující magisterské studium oboru Dějiny antické civilizace

Hlasování: 23-0-0

[130/19]

AS FF UK schvaluje jmenování doc. RNDr. Petra Boba, Ph.D., doc. PhDr. Dušana Lužného, Dr., doc. Martina Cajthamla, Dr. Phil., doc. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D. a prof. Jana Klápštěho, CSc. členy Vědecké rady FF UK.

Hlasování:
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. (20-1-2)
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (21-1-1)
Doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. (23-0-0)
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (23-0-0)
prof. Jan Klápště, CSc. (22-0-1)

[131/19]

AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Evy Lehečkové, Ph.D., Mgr. Jana Bičovského, Ph.D., doc. RNDr. Petra Boba, Ph.D., doc. Evy Voldřichové Beránkové, Ph.D., Ing. Jiřího Gregora, Ing, Martina Součka, Ph.D. a Ing. Filipa Malého členy kolegia děkana.

Hlasování:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22-0-1)
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (22-0-1)
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. (19-1-3)
doc. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (22-0-1)
Ing. Jiří Gregor (23-0-0)
Ing. Martin Souček, Ph.D. (19-2-2)
Ing. Filip Malý (22-0-0)

[132/19]

AS FF UK bere na vědomí materiál Zhodnocení kreditního systému v doktorském studiu na FF UK předložený děkankou fakulty.

Hlasování: 24-0-0

[133/19]

AS FF UK nemá námitek proti Výpujčnímu řádu knihovny FF UK ve znění předloženém děkankou fakulty.

Hlasování: 23-0-0

[134/19]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2013 se zapracováním připomínky kol. Matys.

Hlasování: 24-0-0

[135/19]

AS FF UK se připojuje k prohlášení UK a AV ČR k pravidlům vyhlášení veřejných soutěží GA ČR.

Hlasování: 23-1-0

Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 10. 4. 2014

[136/20]

AS FF UK schvaluje novelu Volebního a jednacího řádu AS FF UK se zanesením dílčích změn představených na zasedání senátu paní děkankou.

Hlasování: 23-0-1

[137/20]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 24-0-0

[138/20]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro dodatečně vypsané bakalářské studium Japonská studia.

Hlasování: 22-0-2

[139/20]

AS FF UK podporuje stanovisko vedení fakulty ve věci startovacích bytů a doporučuje, aby při stanovování kritérií pro sociální bydlení byly též vzaty v úvahu potřeby zahraničních a mimopražských pracovníků bez ohledu na věk.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 21. zasedání AS FF UK dne 15. 5. 2014

[140/21]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Iberoamerická kultura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[141/21]

AS FF UK doporučuje postoupit žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Andragogika a personální řízení v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby zajistilo externí hodnocení závěrečných prací na tomto oboru nejpozději do roku 2017.

Hlasování: 18-2-1

[142/21]

AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D., členem kolegia.

Hlasování: 20-1-0

[143/21]

AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum.

Hlasování: 21-0-0

[144/21]

 AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2013

Hlasování: 19-0-0

[145/21]

AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2013.

Hlasování: 18-0-0

[146/21]

AS FF UK schvaluje rozpočet FF UK na rok 2014.

Hlasování: 19-0-0

[147/21]

AS FF UK souhlasí s Druhou aktualizací Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014.

Hlasování: 19-0-0

[148/21]

AS FF UK nemá námitek proti svěření správy majetku v Mělníce.

Hlasování: 20-0-0

[149/21]

AS FF UK ke dni 1. 6. 2014 zřizuje komisi pro informační zdroje.

Hlasování: 18-0-2

[150/21]

AS FF UK ke dni 1. 6. 2014 zřizuje komisi pro vnější vztahy.

Hlasování: 18-0-2

[151/21]

AS FF UK ke dni 1. 6. 2014 slučuje náhradovou a likvidační komisi s hospodářskou komisí a konstatuje, že její dosavadní agendu bude vykonávat hospodářská komise.

Hlasování: 17-1-2

[152/21]

AS FF UK schvaluje změnu harmonogramu zasedání AS FF UK na 12:30.

Hlasování: 18-0-2