Minulá volební období

Seznam členů AS FF 2008 – 2010

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Kurie učitelů

(před odesláním emailu smažte mezeru před a za @)

doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK

milan.benes @ ff.cuni.cz

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ústav českých dějin

zdenek.benes @ ff.cuni.cz

PhDr. Simona Binková, CSc.

Středisko ibero-amerických studií

simona.binkova @ ff.cuni.cz

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Ústav českého národního korpusu

frantisek.cermak @ ff.cuni.cz

Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Katedra divadelní vědy

christov @ centrum.cz

Mgr. Petra Jedličková, Ph.D.

Ústav informačních studií a knihovnictví

petra.jedlickova @ ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

Ústav řeckých a latinských studií

jan.kalivoda @ ff.cuni.cz

prof. PhDr. Aleš Klégr

Ústav anglistiky a amerikanistiky

ales.klegr @ ff.cuni.cz

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Ústav světových dějin

makovar @ atlas.cz

prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

Ústav Bohemistických studií

vlastimila.mikatova @ ff.cuni.cz

Mgr. Eva Lehečková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

eva.leheckova @ ff.cuni.cz

PhDr. Milan Lyčka

Ústav filosofie a religionistiky

mlycka @ quick.cz

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Ústav translatologie

stanislav.rubas @ centrum.cz

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Ústav světových dějin FF UK

ales.skrivan @ ff.cuni.cz

Mgr. Josef Šlerka

Ústav informačních studií a knihovnictví

josef.slerka @ gmail.com

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

petr.zemanek @ ff.cuni.cz

Kurie studentů

(před odesláním emailu smažte mezeru před a za @)

Jakub Bachtík

jakub.bachtik @ gmail.com

Mgr. Petr Beránek

beranek.vlk @ seznam.cz

Petr Brůha

pbruha @ seznam.cz

PhDr. Aleš Bříza

ales.briza @ tiscali.cz

Hana Šůrová

hana.fejfar @ email.cz

Tereza Hadravová

tereza.hadravova @ ff.cuni.cz

Jan Chromý

honza_ch @ centrum.cz

Veronika Jáchimová

vjachimova @ gmail.com

Petr Píša

pisap @ seznam.cz

Mgr. Dušan Radovanovič

dusanradovanovic @ seznam.cz

Martin Slavík

slavikm @ jinonice.cuni.cz

Mgr. Vít Strobach

vitstrobach @ seznam.cz

Ondřej Tichý

ondrej.tichy @ jitro.net

Václav Tollar

vaclav.tollar @ seznam.cz

Samuel Zajíček

snop @ void.cz