Minulá volební období

Zástupci FF UK v Akademickém senatu UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., Fonetický ústav, marie .dohalska @ ff. cuni. cz
Doc. Mgr. Milan Beneš, Dr., Katedra andragogiky a personálního řízení, milan. benes @ ff. cuni. cz
Jakub Jareš, jakubjares @ centrum .cz
Petr Köppel, keplik @ centrum .cz, keplik @ avari .cz

Zástupce FF UK v Radě vysokých škol

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.