Minulá volební období

SEZNAM ČLENŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Emailové adresy jsou uvedeny s mezerami kolem @ , pokud budete na danou adresu psát, mezery odstraňte

Kurie učitelů

Doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. , Český egyptologický ústav
Ladislav.Bares @ ff.cuni.cz
Doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. , katedra andragogiky a personálního řízení
milan.benes @ ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. , Ústav pro klasickou archeologii
Jan.Bouzek @ ff.cuni.cz
PhDr. Josef Herman, CSc. , katedra divadelní vědy
josef.herman @ ff.cuni.cz
PhDr. Jan Kalivoda , Ústav řeckých a latinských studií
jan.kalivoda @ ff.cuni.cz
Mgr. Marie Koldinská, PhD. , Ústav českých dějin
marie.koldinska @ sendme.cz
PhDr. Milan Lyčka , Ústav filosofie a religionistiky
mlycka @ quick.cz
Giuseppe Maiello, PhD. , Ústav slavistických a východoevropských studií
dervan @ ff.cuni.cz
PhDr. Jiří Musil, Ph.D. , Ústav pro klasickou archeologii
jiri.musil @ ff.cuni.cz
Doc. Dr. phil. Wolf B. Oerter , Český egyptologický ústav
wolf.oerter @ ff.cuni.cz
PhDr. Jan Pelikán, CSc. , Ústav světových dějin
jan.pelikan @ ff.cuni.cz
Ondřej Pilný, PhD. , Ústav anglistiky a amerikanistiky
ondrej.pilny @ ff.cuni.cz
Mgr. Petr Šrámek , Ústav české literatury a literní teorie
sramci @ volny.cz
PhDr. Zuzana Vaněčková , Jazykové centrum
zuzana.vaneckova @ ff.cuni.cz
PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. , katedra české literatury a literární vědy
jan.wiendl @ ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. , Ústav srovnávací jazykovědy FF UK
Petr.Zemanek @ ff.cuni.cz


Kurie studentů

Anna Čmejrková

anna.cmejrkova @ seznam.cz
Mgr. Tereza Havelková

terez.havel @ volny.cz
Jan Hon

hohon @ volny.cz
Jan Hron

hronjan @ seznam.cz
Jan Chromý

honza_ch @ centrum.cz
Jiří Januška

januskaj @ volny.cz
Martin Kaplický

m.kaplicky @ centrum.cz
Denisa Kera

denisa.kera @ ff.cuni.cz
František Martínek

fmart @ seznam.cz
Jiří Nedvěd

jahnak @ email.cz
Pavel Polák

paul.polak @ volny.cz
Radek Schich

radek.schich @ centrum.cz
mgr. Marek Příhoda

marek.prihoda@iol.cz
Mgr. Lea Takács

leah @ volny.cz
Kateřina Volná

katka.volna @ volny.cz